علت اصلی همه فشار ها جایگاه مستقل ملت ایران و تسلیم نشدن در برابر نظام سلطه است

در ابتداي اين ديدار آقايان و خانم ها:
-امير جعفرقلي – رتبه اول جشنواره خوارزمي و فارغ التحصيل دكتراي مهندسي برق
-شيما شاهجويي – دارنده مدال نقره المپياد كشوري در رشته زيست شناسي
-مهدي صفر نژاد بروجني – دارنده ي مدال طلا در رشته ي كامپيوتر و دانشجوي دكتراي مهندسي كامپيوتر
-محمدحسين اشتري – دانشجوي دكتراي علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي
-نسرين جعفري – دانشجوي دكتراي مهندسي عمران و رتبه اول حفظ قرآن كريم در مسابقات كشوري
-علي آرام – دانش آموخته دكتراي مهندسي مكانيك و دارنده ي مدال نقره المپياد كامپيوتر
-آرزو محمودزاده – دارنده ي مدال برنز المپياد دانش آموزي و دانشجوي رشته روانشناسي باليني
-محمد حسين بادامچي – دارنده ي مدال نقره المپياد فيزيك و دانشجوي دكتراي جامعه شناسي
-و قاسم درزي – دانشجوي دكتراي علوم قرآني و رتبه اول المپياد دانشجويي در رشته الهيات
ديدگاههاي خود را درخصوص حركت علمي كشور و اقدامات بنياد ملي نخبگان بيان و پيشنهادهايي را نيز مطرح كردند.
خانم سلطانخواه معاون علمي و فناوري رئيس جمهور نيز در گزارشي از عملكرد يكساله بنياد ملي نخبگان، به اجرايي شدن آيين نامه تسهيلات جذب و نگهداري نيروهاي نخبه، تسهيل در جذب نخبگان در مراكز آموزشي و تحقيقاتي و اجرايي شدن آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل نخبگان در مقطع دكترا اشاره كرد.
تدوين سند راهبردي كشور در امور نخبگان، تدوين آيين نامه بكارگيري نخبگان در شركتهاي دانش بنيان، ساماندهي و برنامه ريزي علمي و حمايت از استعدادهاي برتر براي حضور متوازن در همه نقاط كشور، و ارائه خدمات هدفمند به مخترعان و برگزيدگان المپيادها از ديگر مواردي بود كه معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در گزارش خود بيان كرد.