تفسیر قرآن در کلام امام رضا (ع)
تاريخ : پنج شنبه 6 مهر 1391 | | نویسنده : گمنام

پی نوشتها:

1. اصول کافی ، ج 1 ، کتاب عقل و جهل حدیث ص 20 – و البیان فی تفسیر القرآن ص 50

2. المیزان ج 1 ، ص 3علیه السلام – تفسیر نمونه ، ج 1 ص علیه السلام

3. المیزان ، ج 1 ، ص 38

4. عیون اخبار الرضا و معانی الاخبار به نقل از المیزان، ج1، ص 20.

5. همان.

6. سوره انعام / 162؛ یوسف /100؛ حج /63؛ لقمان /16.

7. تفسیر برهان، ج 2، ص 2علیه السلام 8 به نقل از تفسیر نمونه، ج10، ص 110.

8. تفسیر نمونه ، ج10، ص 110 و 111.

9. انعا.م / 103.

10. اصول کافی، ج 1، ص 119 باب آخر و هو من الباب الاول.

11. تفسیر نمونه ، ج 5، ص 387.