سمبوليسم مذهبي در سينما/3 جمعیت‌های صهیونی - ماسونی و نمادهای آبی و قرمز

نمادهای آبی و قرمز
 

یکی از مشغولیات رز ساخت لانۀ پرندگان و فروش آنها است. در فیلمنامه از زبان رز تاکید می‌شود بر رنگ‌های آبی و قرمزی که او برای سقف این لانه‌ها به کار می‌برد. در اینجا لازم است در ماهیت این رنگ‌ها تأمل کنیم. جمعیت‌های صهیونی و ماسونی به کرات از این دو رنگ استفاده کرده و می‌کنند. در کتاب مبانی فراماسونری که زیر نظر هارون یحیی، محقق ترکِ ساکن در انگلیس تدوین شده است، ریشه استفاده از این رنگ‌ها در بخشی از سفر خروج دانسته شده:
و خداوند موسی را خطاب کرده و گفت به بنی‌اسرائیل بگو که برای من هدایا بیاورند. از هر کس به میل دل بیاورد، هدایای مرا بگیرید. و این است هدایا که از ایشان می‌گیرید، طلا و نقره و برنز و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز. (سفر خروج 25/ 1 تا ۴)

الفاظ لاجورد (blue) و ارغوان (purple) و قرمز (scarlet) در انتهای این متن نارسا به نظر می‌رسد، چون بدون آنکه به جوهر و ماده اشاره شده باشد، به اعراض و صورت ارجاع دارد. به هر حال این بخش دست‌خورده از تورات در علائم مهم‌ترین جمعیت‌ها و احزاب و تیم‌های ورزشی در اغلب کشورها به کار رفته است. نماد دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در امریکا همین دو رنگ قرمز و آبی است. در پرچم امریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه که در انتهای قرن نوزدهم پدید آمدند، همین دو رنگ در زمینۀ رنگ سفید به کار رفته است. اینها کشورهایی هستند که بزرگ‌ترین انجمن‌های ماسونی در آنها فعالیت داشته و دارند. (برای تفصیل این مطلب به رمان رمز داوینچی و کتاب فوق‌الذکر مراجعه فرمایید).

به یاد آورید که پیراهن مخصوص مرد عنکبوتی و نیز سوپرمن از همین دو رنگ آبی و قرمز تشکیل شده است. مرد عنکبوتی، اندیشۀ مصلحانه ظهور منجی را به شکلی غیرمتعارف بیان می‌کند که در قسمت دوم فیلم، او در پیشاپیش آن ترن غریب به طرزی عجیب مصلوب هم می‌شود تا نمادی از حضرت عیسی(ع) باشد. ایضاً آن دو کپسول یا قرصی که در فیلم ماتریکس از جانب مورفیوس به نئو برای بلعیدن یکی از آنها داده شد، آشکارا به رنگ آبی و قرمز بودند. در اناجیل مذکور است که در زمان حضرت عیسی(ع) دو فرقۀ یهودی مشترکاً ادارۀ معبد را برعهده داشتند؛ فریسیان و صدوقیان (متی 22/ 23 و 41). فریسیان تمایلات عرفانی داشتند و صدوقیان به فلسفه گرایش داشتند و قائل به تفویض بودند. کثرت فریسیان همواره بیش از صدوقیان بوده است، لذا در باب ۲۳ انجیل متی که عیسی(ع) کاتبان و کاهنان یهود را ذم می‌کند ذکری از صدوقی‌ها در آن نیست. محتمل است که خاستگاه دو رنگ آبی و قرمز در اصل از این دو فرقۀ یهود باشد.


*امیر اهوارکی

پانوشت:
 1. Holy Bible
 2. http://www.whateveristrue.com/heritage/biblenames.htm
 3. Mary Sweeney
 4. John E. Roach
 5. فیلمنامه داستان سرراست در شماره ۳۱ ماهنامة فلیمنامه‌نویسی فیلم‌نگار (فروردین ۱۳۸۴) به چاپ رسیده است. شمارة سکانس‌ها در متن مقاله بر اساس این چاپ است.
 6. هارون یحیی، مبانی فراماسونری، ترجمة جعفر سعیدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ ۳، ۱۳۸۴، ص ۱۴۰برچسب‌ها: سمبولیسم, مذهبی, رایه الهدی, سینما, صهیونی,