امام خامنه ای:افول آمریکا در جهان نشانه‌ای از گذر به یک وضع جدید است

در آغاز اين جلسه 3 ساعته، 13 نفر از استادان دانشگاهها، ديدگاههای خود را درباره مسائل مختلف بيان كردند.
 
دكتر غلامرضا پورمند نماينده استادان دانشگاه علوم پزشكی تهران، چهره ماندگار و محقق برتر جشنواره بين المللی رازی در سخنان خود به تبيين نقش و تأثيرگذاری «نگاه سلامت محور» بجای «درمان محور» پرداخت.
 
دكتر منصور اعتصامی – استاد دانشگاه تربيت مدرس و نماينده استادان رشته های علوم انسانی نيز، استفاده از مبانی دينی و آموزه های اسلامی در مباحث اقتصادی را به ويژه در اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی ضروری خواند.
 
وی خواستار استفاده از ظرفيت بالای نخبگان و اساتيد اقتصادی به عنوان اتاق فكر اقتصادی كشور شد و از تهيه و تدوين طرح اقتصاد ضدتحريمی از جانب جمعی از اساتيد اقتصادی دانشگاهها خبر داد.
 
دكتر فرنوش فريد بُد دكترای تخصصی الكتروشيمی دانشگاه تهران و دارای رتبه دانشمند بين المللی بعنوان سومين سخنران، تدوين نقشه جامع علمی كشور را گامی مهم در توسعه برنامه ريزی شده علمی دانست.
 
دكتر فريدبُد افزود: برنامه ريزی عملياتی و سرمايه گذاری كافی برای تحقق چرخه ايده تا توليد می تواند شتاب رشد علمی كشور را بيشتر كند.
 
سخنران بعدی اين ديدار يك استاد فنی بود. دكتر احمد چَلداوی استاد تمام رشته مهندسی برق و استاد نمونه كشوری،
 
وی تجربه 8 سال دفاع مقدس را نشان دهنده توانايی ملت ايران در تبديل تهديد به فرصت دانست و گفت: اين تجربه در شرايط فعلی نيز در پرتو برنامه ريزی و تلاش قابل تكرار است.
 
استاد چلداوی به عنوان نماينده استادان دانشگاههای فنی دو پيشنهاد مشخص داشت: تشكيل اتاق فكر صنايع بزرگ با حضور صاحبان صنايع و «استادان و محققان دانشگاهها» و تشكيل هم انديشی استادان جهان اسلام.
 
دكتر سيف الله سعدالدين نماينده بسيج اساتيد – تشكيل حلقه های علمی با حضور اساتيد صاحب فن بسيجی و دانشجويان را،‌منشأ آثار فراوان خواند و از تشكيل كارگروههای 23 گانه تحول در علوم انسانی و كارگروههای جنگ نرم خبر داد.
 
دكتر سيدحسن شهرستانی نماينده اساتيد گروه هنر و عضو هيأت علمی دانشگاه هنر نيز ضرورت تحول در عرصه هنر و تقويت هنر برآمده از انقلاب اسلامی را محور سخنان خود قرار داد.
 
وی نظريه پردازی درخصوص مبانی هنر از ديدگاه اسلام و لزوم توجه بيش از پيش به ادبيات داستانی بعنوان پشتوانه اصلی آثار نمايشی و سينمايی را مورد تأكيد قرار داد و از بی توجهی به معماری سنتی و اصيل در شهرسازی ها انتقاد كرد.
 
دكتر افسانه صفوی دكترای شيمی دانشگاه شيراز و استاد و پژوهشگر نمونه به عنوان هفتمين سخنران،‌روند پيشرفت علمی ايران را افتخار آميز خواند و گفت: استقلال بيشتر دانشگاهها می تواند اين روند را تسريع كند.
 
دكتر صفوی همچنين باور عميق به توانايی متخصصان داخلی، حمايت بيشتر از محققان وايجاد بانك نيازهای صنعتی كشور را خواستار شد.
 
دكتر مهدی ناطق پور – دكترای انگل شناسی پزشكی و استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران با تمركز بر طرح دانش افزايی اعضای هيأت علمی دانشگاهها، تقويت ظرفيت های تربيتی و معرفتی اساتيد و استفاده از آن در پرورش فكری و فرهنگی دانشجويان را ضروری خواند. وی برنامه ريزی دقيق را تنها راه تحقق اين ايده دانست.
 
نهمين سخنران جلسه مشترك رهبر انقلاب و استادان دانشگاهها دكتر حميد ابريشمی استاد اقتصاد دانشگاه تهران بود. دكتر ابريشمی در نگاهی آسيب شناسانه به وضع فعلی اقتصادی كشور گفت: فقدان برنامه مطلوب اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی، مهمترين عامل وضع كنونی است. اين استاد دانشگاه، اقتصاد اخلاقی را مكمل اقتصاد مقاومتی دانست.
 
دكتر شهرام يوسفی فر – دكترای تاريخ ايران نيز به عنوان دهمين سخنران، ضرورت محور قرار گرفتن پژوهش در نظام علمی كشور را خاطرنشان كرد و گفت: بايد نگاه موجود به پژوهشگاهها و مراكز تحقيقات بعنوان مراكز دست چندم را تغيير داد.
 
دكتر يوسفی فر اصلاح و بازتعريف جايگاه اعضای هيأت علمی پژوهشگاهها، تربيت مديران پژوهشی و گسترش اخلاق پژوهشی را خواستار شد.
 
دكتر نوشين بيگدلی دكترای مهندسی برق دانشگاه صنعتی شريف فراهم كردن زمينه مشاركت جدی دانشگاههای شهرستانها در عرصه پيشرفت علمی كشور را مورد تأكيد قرار داد.
 
سخنان دكتر بيگدلی چند نكته ديگر نيز داشت: استفاده از ظرفيت و خردجمعی اساتيد دانشگاهها در بخشهای مختلف برای حل مسائل كلان كشور، الگوسازی اساتيد و نخبگان زن دانشگاهها به عنوان  الگوی زن مسلمان ايرانی و پرهيز از تغييرات مكرر در قوانين دانشگاهها و مقررات جذب اعضای هيأت علمی.
 
دكتر مسعود اخوان فرد دكترای حقوق تخصصی تجارت بين الملل و عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد نيز در سخنان خود پرهيز از اقدامات ظاهری و كم عمق در موضوع راه اندازی كرسی های آزادانديشی را الزامی دانست. وی نگاه متوازن و همه جانبه به علوم انسانی بويژه در باز توليد متون علمی، اصلاح ساختارها و تربيت نيروهای ارزشی را مهم خواند.
 
دكتر حسن سالاريه دكترای مهندسی مكانيك دانشگاه صنعتی شريف، به عنوان سيزدهمين و آخرين سخنران جلسه مشترك رهبر انقلاب و استادان دانشگاهها به بررسی موانع افزايش سرعت پيشرفت علمی كشور پرداخت.
 
ضعف در كار گروهی در تحقيقات علمی، تغييرات مكرر در مديريتهای كلان پژوهشی، ريسك ناپذيری مديريت بخشهای صنعتی، بی اعتمادی برخی مديران به دانش بومی،‌ضعف آموزشهای كاربردی در دانشگاهها و كمبود رقابت علمی ميان استادان دانشگاهها برای رفع نقاط ضعف صنايع از جمله مواردی بود كه دكتر سالاريه به آنها اشاره كرد.برچسب‌ها: آیت الله خامنه ای, رایه الهدی, افول امریکا,