اشکال ما این است که فکر می کنیم با پول همه چی داریم برای همین دل مهدی فاطمه(س) را به دست نیاوردیم

ناگهان یک بنز ایستاد و گفت حاج آقا بفرما. گفتم ما به ماشین شما نمی خوریم با پراید یا پژو می روم. راننده گفت دلم برای تو نسوخته برای خودم سوخته کارت دارم.

 

منم سوار ماشین شدم فکر کنم قیمتش 150 میلیون تومان بود.

 

راننده خیلی دارایی داشت پول داشت خانه و همه؛ اما گفت گرفتارم دخترم پسرم مال خودم نیستند هرکدام گوشه ای الواتی می کنند و منم هم مشروب می خورم گفتم نسخه می دهم اما آمپول اول دردآور است اول را باید خودت بزنی.

 

گفت بگو حاج آقا. گفتم دستت را از روی فرمان ماشین بردار بزن تو سرت و بگو هر چه کردم خودم کردم. راننده این کار را کرد و گفتم تو خوب می شوی. رو به او گفتم می دانی مشکل زندگی ات کجاست؟

 

مشکل زندگی شما نداشتن خدا و امام زمان(عج) است.

 

هنرپیشه ها خوشگل اند اما ناپایدارترین زندگی را دارند. گرفتاری آنها عزیز شدن در چشم مردم است.

 

آن جوان که با حضرت عیسی(ع) بود برای با حجت خدا بودن راست نگفت بلکه برای طلاها راست گفت این جوان حتی یک کلمه نگفت آقا بایست اگر دیوار خانه ام از طلا باشد و امام زمانم نباشد خانه جهنم است.

اشکال ما این است که فکر می کنیم با پول همه چی داریم برای همین دل مهدی فاطمه(س) را به دست نیاوردیم.

 

این جوان در راه دو رفیق پیدا کرد و گفت سه نفری بهتر می توانیم از طلاها مواظبت کنیم سه نفر برای طلاها برنامه ریختند، ازبس برنامه ریختند گرسنه شدند یکی از آنها را فرستادن دنبال غذا آن فرد در راه فکر شیطانی به سرش زد و گفت بهتر است در غذاها سم بریزم و طلاها از آن من باشد و خودم چیز دیگری بخورم.

 

هنگامی که آن فرد برای تهیه غذا رفته بود آن دو نفر گفتند بهتر است او را بکشیم تا طلاها به ما برسد.

 

جامعه ای که در آن امام زمان(عج) نباشد همه به فکر حیله و فریب هستند. اگر تفکر مهدویت نداشته باشیم جامعه کلاه به کلاه می شود. طرف نماز را کوتاه کرد می گوییم چرا کوتاه می کنی؟ گفت حمد و سوره را خلاصه کردم. می گوییم چرا یک رکعت می گوید شک بین اول و چهارم بنا را گذاشتم رکعت چهارم. شک بین نماز اول و دوم بنا را گذاشتم نماز دوم؟

 

آخر برای چه کسی این گونه نماز می خوانید؟ نماز مال خود انسان است.

 

خوب وقتی نفر سوم با غذا برگشت آن دو نفر او را کشتند و غذای مسموم را خوردند و همان جا آن دو نیز مردند. مدتها گذشت؛ حضرت عیسی(ع) با یارانشان برگشتند و آنها را دیدند حضرت آن سه جنازه با سه خشت طلا را نشان یاران دادند و آنگاه دوباره خشت ها را زیر خاک گذاشتند و گفتند: ای دنیا تا دست بشر در دست ولی خدا نباشد با دنیا خودش را می کشد.

 

شرط ورود به مکتب انتظار صداقت با خودمان و خدای خودمان است.

 

مشکلات خانوادگی به دلیل عدم داشتن صداقت است کسی که عادت به کلاه گذاشتن دارد سر امام زمان(عج) را هم کلاه می گذارد. کسانی که در زمان امام علی(ع) برای قدرت آمدند سر خودشان کلاه گذاشتند.

 

یک روز یک فرد معتاد به گناه نزد پیامبر(ص) آمد گفت: یا رسول الله می خواهم دیگر گناه نکنم و خوب شوم. حضرت فرمودند فقط دروغ نگو من هر شب حالت را می پرسم.

 

دزد رفت صبح هنگامی که می خواست دزدی کند یاد حرف پیامبر(ص) افتاد و با خود گفت اگر رسول خدا پرسید می توانم به ایشان بگویم دزدی کردم؟

 

سراغ مشروب رفت همین سوال تا اینکه همه گناهان را ترک کرد.

 

در حدیثی از امام کاظم(ع) آمده است: از ما شیعیان نیست کسی که شبی یکبار به حساب خودش رسیدگی نکند جوانان از امشب قبل از خواب در رختخواب رو به قبله از صبح هر کاری انجام داده اید را به امام زمان(عج) بگویید. مرد و مردانه بگویید. همه تخلفات را بدون گفتن دروغ اگر جرات دارید بگویید در غیر این صورت انجام آن را ترک کنید. تا 40 روز تمرین کنید ببینید چه اتفاقی می افتد.

 

در دعای عهد هشت مدرک مکتب انتظار آمده است حضرت علی اکبر شبیه ترین فرد از نظر سیرت و صورت به پیامبر(ص) است اگر ما نمی توانیم شبیه به صورت باشیم می توانیم شبیه سیرت باشیم مانند علی اکبر که دل پدر را در روز عاشورا شاد کرد شما هم دل پدرانتان را شاد کنید.برچسب‌ها: رایه الهدی,