از زلیخای درونت بگریز ای یوسف...
تاريخ : دو شنبه 22 خرداد 1391 | | نویسنده : گمنام

عشق تا بر دل بیچاره فروریختنی است
دل اگر کوه، به یکباره فرو ریختنی است

خشت بر خشت برای چه به هم بگذارم
من که می دانم دیواره فروریختنی است

آسمانی شدن از خاک بریدن می خواست
بی سبب نیست که فواره فروریختنی است

از زلیخای درونت بگریز ای یوسف
شرم این پیرهن پاره فروریختنی است

هنر آن است که عکس تو بیفتد در ماه
ماه در آب که همواره فروریختنی است

فاضل نظری
برچسب‌ها: شعر, فاضل نظری, رایه الهدی, هیئت منتظران مهدی,