تاريخ : چهار شنبه 17 خرداد 1391 | | نویسنده : گمنام

اگر مقیاس كربلا نبود و اگر زینب(س) نبود چه بسیار مردان و زنانی كه در نیمه‌ی راه باز می‌ماندند.

----------------------------------

زمانی كه فقط خود اوست و خدا و كشته غرقه به خونش، دستان خود را به زیر آن پاره پاره تن میبرد و تمام وجودش غرق در محبت و معرفت به خداوند التماس میكند: «ربنا تقبل منا هذا القربان»

-------------------------
این ایمان و باور است كه زینب را به چنان صبوری فرامیخواند و صبوری او عین علم اوست.

----------------------
کربلا در کربلا می ماند اگر زينب نبود
شيعه می پژمرد اگر زينب نبود

------------------------
نه تنها زینب از دین یاوری کرد
به همت کاروان را رهبری کرد
به دوران اسارت با یتیمان
نوازشها به مهر مادری کرد

------------------------
عشق با زینب(س) تبانی کرده است
رنگ گل را ارغوانی کرده است
هست عشق دلبریت، عشق او
صبر زانو می زند در پیش او

------------------------
تمام زمین وزمان بر کربلا می‌گریند و تمام کربلا بر زینب(س)
وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد