گفتگویی کوتاه با حاج رحمان نوازنی از شاعران آیینی کشور
تاريخ : سه شنبه 16 خرداد 1391 | | نویسنده : گمنام

 

جناب آقای نوازنی زمزمه های برپایی یکی از بزرگترین فعالیت های شعری استان البرز تحت

 عنوان سالیانه ی اردیبهشت شعر البرز به گوش می رسه شما به عنوان یکی از شاعران

مطرح استان و شاعران توانمند حوزه ی آیینی کشور چه انتظاری از این اتفاق شعری دارید؟

این یک اتفاق خوب است اگر تمام آنچه را که برگزار کنندگان این سالیانه در پی اش هستند

محقق شود .دعوت شاعران مطرح استان از هر طیف و سبک و زبان و... فارغ از نگاه هایی

که شاعران را طرد می کند و با انگیزه ی رونق وضعیت شعری استان البرز حرکت خوب و

ارزشمندیست .این فضا باید آنقدر امن و به دور از بازی های گروهی و سبکی باشد که

فرصت شکوفایی اندیشه های جدید شعری و زبانی را بدهد و شاعرانی که تا کنون به دلایلی

خود را از عرصه های شعری کنار کشیدند نسبت به این کار اقبال نشان بدهند.

سخن یا پیشنهاد پایانی شما؟

در زمینه ی شعر آیینی طرحی رو می خواهم مطرح کنم که امیدوارم مسئولین به آن جدی نگاه

کنند ،ما جلسات شعری موفقی در کشور داریم شب شعرهای آیینی که نه تنها در میان شاعران

جای خود را باز کرده بلکه باعث گرایش مخاطب عام ،مردم عادی، نیز شده است ،به عنوان

نمونه شب شعر عاشورای شیراز و ...چقدر خوب و ارزشمند هست که با برنامه ریزی دقیق

در استان البرز و با هدف اقبال مردم به سمت شعر آیینی و نهادینه شدن آن و انسجام شاعران

چنین اتفاقی در کرج و استان رخ بدهد یک برنامه ی بلند مدت و دقیق که علاوه بر یک

حرکت ادبی_ آیینی ،یک مجلس فراگیر مذهبی و سنتی نیز خواهد بود و امید است که با حمایت

مالی و معنوی مسئولین به زودی شاهد این رخداد باشیم .