شعر «ستایش علی»
تاريخ : سه شنبه 16 خرداد 1391 | | نویسنده : گمنام

 
شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی است *** پرتو اشراق آن پیدای ناپیدا علی است
معنی فرقان فروغ ملک جان فخرجهان *** شاهد ایمان شه امکان مه بطحا علی است
سر مطلق والی حق پیشوای ماخلق *** کاشف اسرار قرآن راز ما اوحی علی است
بلبل گویای اسرار گلستان وجود *** سر سبحان شاه ایمان ماه او ادنی علی است
بر همه خوبان عالم قبله گاه رحمت اوست *** جمله پاکان جهان را سرور و مولی علی است
در صف احزاب میر بر همه امت امام *** نزد خاصان (کان عهدالله مسئولا) علی است
تکیه گاه وی سریر «هل اتی» در قرب دوست *** زانکه در حب خدا آن فرد بی همتا علی است
حکیم مهدی الهی قمشه‏ای