بعد از همه نیروها غذا بگیرید؛ ابلاغیه شهید مهدی باکری به فرماندهان تحت نظرشان

ابلاغیه شهید مهدی باکری به فرماندهان تحت نظرشان مملو از درس هایی است که مسئولان انقلاب باید به آن توجه کنند.

ابلاغیه شهید مهدی باکری به فرماندهان تحت نظرشان