گناه برایمان عادی شده...
تاريخ : دو شنبه 30 مرداد 1396 | | نویسنده : گمنام

روز به روز و لحظه به لحظه از عمرمان می گذرد. خانه از بیخ ویران است. اقلش این است که گناهان کبیره را انجام ندهیم. برخی از گناهان قبحشان هنوز هست. برخی از چیزها بسیار  عادی شده است. مسخره کردن مومنان و به عنوان خیرخواهی، پشت مومنی حرف زدن، دروغ و بی توجهی به نماز.

 

سخنرانی حجت الاسلام موسوی مطلق در هیئت انصار العباس (ع) فروردین 94