هفت چیزی که بعد از مرگ ثوابش برای انسان نوشته می‌شود
تاريخ : دو شنبه 30 مرداد 1396 | | نویسنده : گمنام

رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: هفت چيز است که بعد از مرگ ثواب آنها برای بنده نوشته مى‏‌شود؛

1) كسى كه درختى بكارد
2) يا چاهى حفر کند
3) يا نهرى جارى كند
4) يا مسجدى بنا كند
5) يا قرانى بنويسد و بگذارد
6) يا علمى از خود باقى گذارد
7) يا فرزند صالحى بعد از خود داشته باشد كه از براى او استغفار كند.

 

«تنبیه الخواطر، جلد 2، صفحه 110- معدن الجواهر،صفحه 59»