چقدر میخواهی بخوابی؟!
تاريخ : پنج شنبه 26 مرداد 1396 | | نویسنده : گمنام

آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) میفرمودند:


 چقدر میخواهی بخوابی؟!

 استاد ما حضرت حاج شیخ علی اکبربرهان (ره) می فرمودند : 

 آن قدر درقبر بخوابیم که استخوان هایمان بپوسد، یك شب هم بلند شو ببین چه خبر است. 

پیامبر اکرم صل الله وعلیه وآله می فرمایند:

 وقتی بنده ای از خواب شیرینش 
و از رختخوابش برخیزد در حالیكه
خواب آلود است، برای این كه به سبب نماز شبش می خواهد كه خداوند را راضی كند،

خداوند متعال به سبب آن بنده ،
 بر ملائكه مباهات می کند
 و می گوید :

این بنده ام را می بینید
 كه بلند شده و خواب شیرینش را
 ترك كرده تا كاری را انجام دهد
 كه بر او واجب نكرده ام؟
 شاهد باشید كه من او را آمرزیدم .

.......................

 نماز شب یازده رکعت است 

1-هشت رکعت آن که دو رکعت دو رکعت مانند نماز صبح خوانده می شود و چهار دو رکعتی آن به نیت نماز شب است.

2- دو رکعت نماز شفع: 

بهتر است در رکعت اول آن بعد از حمد، سوره ناس و در رکعت دوم بعد از حمد سوره فلق خوانده شود.

3- یک رکعت نماز وتر: 

بعد از حمد سه بار سوره توحید و یکبار سوره فلق و یکبار سوره ناس بخوانیم و می توان یک سوره تنها خواند، سپس دست ها را برای قنوت به سوی آسمان بالا می بریم و حاجات خود را از خدا می خواهیم.

و برای چهل مومن دعا می کنیم و طلب مغرفت کرده 

و هفتاد مرتبه می گوییم: استغفرالله ربی و اتوب الیه (از پروردگار خود طلب آمرزش و مغرفت می کنیم و به سوی او بازگشت می نمایم) .

آنگاه هفت بار می گوییم: هذا مقام العائذه بک من النار(این است مقام مسی که از آتش قیامت به تو پناه برد)

و بعد از آن 300 مرتبه می گوییم: (العفو) و سپس می گوییم: رب اغفرلی و ارحمنی و تب علی