دورترین انسان ها از خدای متعال
تاريخ : پنج شنبه 26 مرداد 1396 | | نویسنده : گمنام

رسول خدا(ص) فرمود: کلامی به غیر ذکر خدا را زیاده مگویید  زیرا سخن گفتن زیاد  به غیر ذکر خدا موجب سخت شدن دل است و دورترین مردم از خدا سخت دلانند.

 

پی نوشت:

امالی شیخ طوسی، ص3