آداب مناجات انسان را از ناامیدی و افسردگی دور می‌سازد

حاج منصور:

حَتَّى رَفَعْتَ بِهِ نَوَاظِرَ الْعِبَادِ" این مقام پیامبر اکرم است که در منظر بندگان خدا مقام او بالا می‌رود ، کسی که پیرو ایشان است نیز همین اتفاق برای او می‌افتد! مرید پیغمبر باش ،اما بعضی‌ها گرفتار نفس و محیط خودمان هستیم. آقا پس گرفتاری و شکایت خود را به پیش چه کسی ببریم؟ وقتی به جای مناجات به غرزدن بپردازیم این نامیدی به بار می‌آورد، پس این حال بد را به محیط و اطرافیان برمی گردانیم. فکر میکنیم این حال افسرده و ناامید بندگی است اما بندگی انیطور نیست. در مورد پیامبر اکرم می‌فرمایند واقعاً " أَحْیَیْتَ بِهِ مَیْتَ الْبِلادِ" همین اتفاق اخیر درباره آتشنشان‌ها همه مردم ضرر کردند خیلی از آدمهای خوب متضرر شدند، در صبح اتفاق در همان ساختمان زیارت عاشورا برپا بود – مثل هر هفته – خیلی از کسبه غیر از سرقفلی خود در اجناس و ماشین آلات ضرر کردند اما کسی دم برنیاورد، به حرمت ایثارگری آتشنشانها، اصلاً شاید بعد از این به دنبال جبران ضرر بروند اما الان نگاه کنید، همانطور که به وجود پیامبر سرزمینهای زنده می‌شوند" أَحْیَیْتَ بِهِ مَیْتَ الْبِلادِ" یکی از این سرزمینهای مرده قلبهای ما می‌باشد. هر کسی به نسبت مقام و کاسبی و مسئولیت خود به دنبال معیشت خود بودیم که ناگهان یک بیدارباش همه جامعه را فراگرفت. برای مثال همین الان شروع کردند برای انتخابات رفت و آمدهای خود را شروع کردند، کم کم وزیر و وکیل و شورایار می‌آیند برای رأی جمع کردن