چهار کاری که پاداش بهشتی دارند
تاريخ : پنج شنبه 14 بهمن 1395 | | نویسنده : گمنام

امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: چهار خصلت است که هر کس دارا باشد خداوند برای او خانه‌ای در بهشت بنا نماید:
هر کسی که یتیمی را پناه دهد و کفالت او کند؛ و ضعیفی را مهربانی کند؛ و به پدر و مادر مهربان باشد و با زیر دست خویش با مهر و نرمی رفتار نماید.

متن حدیث:

اربع من کنَّ فیه بنی الله له بیتاً فی الجنَّة من اوی الیتیم و رحم الضَّعیف و أشفق علی والدیه و رفق بمملوکه.

پی نوشت:
«خصال صدوق، جلد 1 ، صفحه 211»