حضور بدون هماهنگی رهبر انقلاب در آستان امامزادگان بادرود و کاشان

 

عقیق:"وطن امروز" از قول مدیر داخلی آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس (ع) نوشت:
حضور بدون هماهنگی رهبر انقلاب در آستان امامزادگان بادرود و کاشان