حجت الاسلام مومنی: شیطان دام های خود را برای محبین اهل بیت(ع) پهن کرده است

گزیده ای از سخنرانی حجت الاسلام مومنی را بخوانید:

_ پیامبرگرامی اسلام(ص) حقیقت عبودیت را در سه مطلب بیان فرمودند. اول این که انسان در دنیا برای خود ملکیتی قائل نباشد که در این صورت انفاق برای انسان آسان می شود. دوم این که انسان راضی به مقدرات خداوند باشد است و برای نفس خود اطمینانی قائل نباشد که در این صورت اطیمنان به خدا دارد و این همان مقام رضوانیه است و سومین مطلب این است که تمام تلاش فرد برای انجام واجبات و ترک محرمات باشد که از آثارش این است که امور باطل و عبث  و بیهوده در زندگی از بین می رود.

_ در روایتی از امام صادق(ع)  است که شیطان از این حلقه ها  استفاده می کند که انسان را از بندگی خدا فاصله بگیرد. اول دنیا دوم شیاطین و سوم خلق است. شیطان در قالب زیبا خودنمایی می کند و انسان را به امر پوچ و باطل سوق می دهد. شبهه را لباس منطقی می پوشاند. شیطان مستقیم انسان را از راه درست دور نمی کند.

_ من باید بدانم که شیطان از چه طرقی به من حمله ور می شود. و در این صورت می توانم راه های نفوذ شیطان را ببینم و سد کنم. شیطان دام های خود را برای محبین اهل بیت(ع) پهن کرده است. رضایت خلق را نباید بر رضایت خدا ترجیح داد که در این صورت نه مردم و نه خدا از انسان راضی نمی شود.

_ کلید دل های مردم دست خداست. انسان فقط بندگی خدا را بکند در این صورت قلب ها متوجه انسان می شود.تمام لذت در ید قدرت خداوند است. امام علی(ع) به امام حسن(ع) فرمودند که با مردم با صداقت باش ،  ابهت نزد مردم را به دست می آوری.

_ خدا از پافشاری پافشاران خسته نمی شود. عزت دست خداست . در بندگی خدا کم نگذاریم تا خدا عزت را به انسان بدهد. ذلت دست مردم نیست. وقت بسیار کم است. ایام خود را به بطالت طی نکینم. از هر فرصتی برای سیر الی الله کار کنیم. زمان خلوت خود را با دعا پر کنیم. دائماً در حال ذکر باشید تا دل انسان گرفتار نشود.این ها مسیر سلوک است.

_ در دعا دو مطلب است. اولین مطلب این است که همین که توفیق دعا داشته باشیم و مطلب دوم استجابت دعا است. در دعا پافشاری کنید و زیاد بخواهید. از خداوند توفیق عمل به کلمات نورانی را بخواهیم.

_ دین ما جامع است.در هر مسئله ای دین دستورالعمل دارد. هر مطلبی که در زندگی به وجود می آید به کتاب مراجعه کنیم. انس با روایات و قرآن داشته باشیم. تمام راه های اصلی و فرعی برای رسیدن به خیر در بیانات معصومین آمده است. ما خیلی چیزها را می دانیم. اول باید بدانیم و باور کنیم و عمل کنیم. این مهم است.