حجت الاسلام بهاری: فاطمه زهرا(س) پاداش حضرت خدیجه(س) بود

گزیده ای  از سخنان حجت الاسلام بهاری را بخوانید:

_ حضرت خدیجه موحد و خداپرست بود. بزرگترین خصوصیات ایشان این بود که حاضر بود همه ثروتش را بدهد و با خدا معامله کند. اتفاقاً خدا این طور افراد را دوست دارد. کسانی که انفاق می کنند و دست دیگری را می گیرند انفاقشان مانند یک دانه گندم در دل خاک کاشته شده است.

_ خداوند با قدرت واحده خودش این یک گندم را تبدیل  به هفت سنبل می کند و هر سنبل را صد تا گندم می کند. عنایت خداوند حساب و کتاب ندارد. خداوند همه چیزهاییی را که به انسان می دهد پول نیست.  

_ خداوند می فرماید انسان چیزی که صاحبش است را می بخشد. حضرت خدیجه سلام الله علیها تمام ثروتش را داد و در عوض آن پیامبر (ص) عبایی که با آن نماز جمعه می خواند را کفن ایشان قرار داد . پیامبر تا روزی که زنده بود تا اسم خدیجه سلام الله علیها می آمد منقلب می شد.

_  لباس پیامبر گذرنامه حضرت خدیجه سلام الله علیها  از قیامت بود. چون خدیجه سلام الله علیها در مقابل پیامبر به اندازه کافی خاشع و خاضع بود. گرانبهاترین پاداشی  که حضرت خدیجه سلام الله علیها در قبال هبه تمام اموال خود به دست آورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. هیچ گوهری در عالم بالاتر از فاطمه سلام الله علیها نیست. فاطمه سلام الله علیها با تمام قوا از ولی و امام خود دفاع کرد.

_ حضرت فاطمه سلام الله علیها  یک تنه حاکمان وقت را به چالش کشید و هستی خود را برای ولایت داد. خداوند هم در قبال آن حسین را به حضرت فاطمه داد که در عالم زیباتر از نام حسین وجود ندارد. حسین برای ایستادگی دین جان خود را بذل کرد و اثر آن این است که خداوند بندگان خود را با خون حسین از جهالت رها می کند.