آیت الله فاطمی نیا: جوانان از علمای ربانی فاصله نگیرند
تاريخ : شنبه 3 مرداد 1394 | | نویسنده : گمنام

گزیده ای از سخنرانی آیت الله فاطمی نیا را بخوانید:

_ تقلب به معنای آمد و شد هم هست . قلب و باطن با کار خیر به ملکوت نزدیک می شود. در مباحث علمی و معارف بسیار مهم است که ما مراتب را در نظر بگیریم. مراتب عبودیت و نیکوکاری و گنهکاری یکسان نیست. نزدیک شدن به ملکوت و ملک و شهادت مراتب دارد.

_ زمانی که یک نفر به همان اندازه که از گناهی توبه می کند و پشیمان می شود به همان اندازه به ملکوت نزدیک می شود. خداوند متعال در سوره نجم بندگان خوب را این طور وصف می کند که اینان کارهای بزرگ و زشت را انجام نمی دهند و گاهی می لغزند.همه بندگان دچار اشتباه می شوند.

_ انسانی که گناه کرده و از ملکوت دور افتاده می تواند استغفار کند که با کریم طرف است . در دعای ابوحمزه بیست و یک مورد به کریم بودن خداوند اشاره شده است. خداوند بسیار کریم است. از خداوند طلب استغفار و مغفرت کنید.

_در کتاب کافی داریم که درجات بهشت به اندازه درجات عقول است. یعنی باید بهشت را فهمید و درک کرد. اهل جهنم می گویند که اگر ما گوش و عقل را به کار می بردیم به جهنم نمی آمدیم.این مطالب گفته می شود که میدان پرواز بشر باز شود.

_ در سطوح بالا که انسان به حد عصمت می رسد، انسان های معصوم  به جایی می رسند که  خداوند چشم و گوششان می شوند. یکی از القاب امیرالمؤمنین(ع)  عین الله است. یعنی امیرالمؤمنین چشم خداست. مراتب قرب به ملکوت و دوری از ملکوت محفوظ است.

_ قرب خدا و نزدیکی به خدا غیر از استغفار و اعمال صالح رمز دیگری دارد. در دین مرد و زن با هم تفاوتی ندارند. معارف الهیه لب دین و حقیقت دین ما است ، رمز این قرب نظر بلندی است. تا زمانی که حسود باشیم به جایی نمی رسیم.

ریاضت دو نوع است. ریاضت شرعیه و  ریاضت غیر شرعی که در آن اثر است اما مطلق اثر نیست. هر اثری مقدس نمی شود. نفس یک قوایی دارد که این قوا در نفس بالقوه است. اگر نفس ریاضتی را متحمل شود بعضی از این قوا خود را نشان می دهند و اگر اتصال به دین و شریعت نباشد شیطان نازل می شود و با این قوا همکاری می کند. جوانان از علمای ربانی فاصله نگیرند.

_ ریاضت فقط عبادت نیست بلکه خدمت به خانواده هم نوعی ریاضت است. نماز های مستحبی نوعی ریاضت است.