آیت الله تقوایی: تسلیم انسان را به مراتب بالا می رساند
تاريخ : شنبه 3 مرداد 1394 | | نویسنده : گمنام

 گزیده ای از سخنان آیت الله تقوایی را بخوانید:

_ عرفان یعنی دین و معرفت . ما وقتی می گوییم فقه آن را خارج از دین نمی دانیم. طبق روایت پیامبر(ص) فرمودند کسی که به ولایت اهل بیت(ع) و چهارده معصوم و محمد بن عبدالله(ص) معرفت داشته باشد افضل از هر پیغمبر مرسل و فرشته است. عرفان عین دین بلکه اصل دین و حقیقت دین است.

_ دین اسلام یک حقیقت و طریقت و شریعت است. حقیقت دین مغز دین است و شریعت و طریقت یک راهی است که به مغز و حقیقت دین برسیم. سید مهدی بحرالعلوم در کتابش می گوید که استاد حقیقت باید مجتهد باشد. راه ما راه خداست.ولی فقه یک علم است که ما گمراه نشویم.

_ برای رسیدن به اسلام باید دوازده مرتبه را طی کرد. اولین مرتبه اسلام اصغر که همان شهادتین است. اسلام باعث می شود که انسان از نجاست طاهر می شود و پاک می شود. دومین مرتبه ایمان اصغر است. باید اعتقاد کامل شود.ایمان یعنی هدایت و باید آن را قبول کند.

_ طبق روایت بالاترین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. صلوات تمام هستی را به خدا وصل می کند. با صلوات بر تمام عالم رحمت می فرستید.سنگین ترین عمل در ماه رمضان صلوات بر محمد و آل محمد است.

_ مرتبه سوم اسلام اکبر است که این مرتبه تصمیم است. دو مرحله قبل تصدیق بود. تصمیم از تصدیق بالاتر است و احتیاج به یقین بیشتری دارد. این مرتبه نوعی است که باید تسلیم کل دین شود. این مرتبه حقیقت اسلام است و مرتبه بالایی است.ما نسبت به دستورات دین تسلیم نیستیم.

_ ما باید برای زندگی خود برنامه داشته باشیم. شهدا نافله خوان بودند. انسان بی دلیل به مقام بالا نمی رسد.تسلیم است که انسان را آرام آرام به طرف یقین می برد. ایمان و عمل با هم تؤام هستند. عمل ایمان می آورد و ایمان هم عمل را به همراه دارد. تسلیم انسان را به مراتب بالا می رساند.