آیت الله فاطمی نیا: تغافل باعث تربیت می شود /دین ما دین نشاط و محبت است

ادامه گزیده ای از سخنان آیت الله فاطمی نیا را بخوانید:

_ در موقع سحر چند  رکعت نماز بخوانید و مست شوید . خداوند می فرماید که ما هر چه دادیم در این زمان است. کمی قبل از صبح همه چیز را می توانید از خدا بگیرید.

_  مگس روی زخم می نشیند و زنبور روی گل می نشیند. بعضی ها مانند مگس هستند و دنبال عارفی که در چند هزار سال قبل اشتباهی کرده می گردند. اشتباهات دیگران را جستجو نکنید.

_ مستند الاحکام مرحوم حاج ملا احمد نراقی دقیق ترین متون فقهیه است و ایشان صاحبت مستند است. این ها همه چیز داشتند. شعر و عرفان و عبودیت داشتند. هیچ گاه حسرت هیچ چیز را نخورید و فقط حسرت معارف را بخورید.

_ من های خدا گاهی اوقات نشانه محبت و گاهی نشانه غضب است. در آیه ای از قرآن کریم خداوند هفت مرتبه از من استفاده کرده که نشانه دوست داشتن و محبت خداوند نسبت به بندگان است.

_ این حکمت های نهج البلاغه باید بر سر در دنیا نوشته شود ، این ها دنیا را اصلاح می کند. در حکمت 223 نهج البلاغه آمده است که شریف ترین چیزی که از یک آدم کریم سر می زند غفلت کردن او از چیزی که می داند است. تغافل باعث تربیت می شود.

_ در روایتی از امام باقر(ع) آمده است که تمام عیش و زندگی بندگان اگر در یک پیمانه ریخته شود و این پیمانه مایه عیش و زندگی جامعه باشد ، اگر این را سه قسمت کنید دو قسمت آن باید هوشیار و زیرک باشید.یک قسمت آن هم تغافل است.

_ مطالعه دو نوع است. گاهی کتاب هایی است که باید از اول تا آخر بخوانید مانند نهج البلاغه. ولی گاهی کتاب هایی است که باید موضوعی بررسی شود. این موضوعی بررسی شدن باعث می شود که جو کتاب دست انسان بیاید.  دین ما دین نشاط و محبت است.

_ اگر برای  گریه سیدالشهدا می کنیم برای این است که اعتقادات ما صحیح است و باید گریه کنیم و ان شاء الله خدا این اعتقادات را از ما نگیرد. همین طور که داروها برای همگان یکسان نیست.اثر داروهای روحانی هم برای همگان یکسان نیست.