در روزگار ما دستورالعمل های قلابی و فریبکارانه زیاد است/ در سایه بندگی جان ما رشد می کند

مراسم شب ششم ما مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام نخچی و مناجات خوانی حاج مهدی سماواتی در حسینیه آیت الله حق شناس برگزار شد.

در ادامه گزیده ای از سخنرانی حجت الاسلام نخچی را بخوانید:

_ در قرآن کریم می فرماید که هر چه ثواب است به صبر انسان می دهند. قرآن ثواب را اجر صابران می داند. صبر مقاومت نفس است. این ها عالم مفاهیم است. صبر یک حقیقت در عالم دارد. تمام معارف دین و فضائل اخلاقی غیر از این که یک مباحث اخلاقی دارند، یک حقیقتی هم در عالم دارند که اگر جان ما از آن حقیقت فضائل اخلاقی بهرمند نشود این گفتن ها و شنیدن ها فایده ای ندارد. این گفتن ها و شنیدن ها باید مقدمه رسیدن به این حقیقت باشد.

_ انسان صابر جانش از این حقیقت بهرمند می شود و صبور می شود. راه رسیدن به این فضایل اخلاقی التزام به احکام شرعی است. راه دیگری وجود ندارد. یکی از خصوصیات دوران و روزگاران ما این است که دستورالعمل های قلابی و فریبکارانه زیاد است و همه ادعا می کنند که می توانند یک زندگی برتر را برای ما بسازند.

کسانی که در مکتب امام صادق(ع) کار کردند و زحمت کشیدند راه رسیدن به معارف انسانی و رشد اخلاقی را التزام به احکام شرعی می دانند . ما در این احکام شرعی بندگی را به خدا نشان می دهیم و در سایه این بندگی جان ما رشد می کند و وجود ما از فضایل بهره مند می شود.احکام را نباید سرسری و دست کم گرفت. جایگاه احکام شرعی در زندگی ما بسیار والا است.

_ ما انسان ها دو نوع رشد داریم که یک رشد طبیعی است و مانند سایر حیوانات است و دست خود ما نیست. این رشد به طور منظم حرکت می کند و مراحل رشد را انسان طی می کند. اما یک رشد انسانی داریم که در اختیار خود است. هر کس هر چقدر که بخواهد و برایش هزینه کند به آن می رسد که این مهم تر است.

_ برای رسیدن به این رشد باید از عمر هزینه کرد و لااله الاالله را در زندگی پیاده کرد . باید به خدا متعال آری گفت و به غیر خدا باید نه گفت. این اطاعت و بندگی باعث می شود انسان در مسیر انسانی رشد کند.این دارویی است که انسان باید در تمام عمر مصرف کند و محدود به زمان مشخص نیست.

_ انسان ها یک بار پا به دنیا می گذارند و یک بار زندگی می کنند و در مسیر این زندگی کردن هم اختیار وجود دارد. وعده های زیبا و حقی که به مؤمنین داده شده برای کسانی است که به این سبک زندگی می کنند و این راه را طی می کنند. آنها این راه را انتخاب می کنند و پایش می ایستند و هزینه می کنند. هزینه این راه هم این است که از چیزی که رضای خدا در آن نیست خودداری می کنند.