نکاتی از سخنان حجت الاسلام موسوی مطلق را بخوانید؛

_با مراقباتی که انجام دادید متوجه خواهید شد که  این ماه مبارک رمضان متفاوت تر از بقیه ماه رمضان هایی است که داشته اید. اگر همه ساله با این مراقبه وارد ماه رمضان شوید که خیلی خوب است. قدم اول برای مراقبه این است که ما یک توبه واقعی کنیم.

_ خداوند توابین را دوست دارد. توابین یعنی کسانی که خیلی توبه می کنند و دائماً برای هر کاری توبه می کنند. کار آنها به جایی می رسد که نه تنها برای گناهانشان توبه می کنند بلکه برای عباداتشان هم توبه می کنند. پیامبر ما که معصوم می باشد در هر جلسه ای که بودند بدون استثنا استغفار می کردند.بنابراین ساحت قدس ربوبی چقدر بزرگ است.

_ کسانی که اهل معصیت هستند از معاصی خود توبه کنند. خداوند سریع الرضا است و خیلی زود راضی می شود. شما توبه کنید خدا زود قبول می کند. توبه انواع مختلفی دارد یک توبه زبانی است که با زبان توبه می کنند  و دیگری توبه عملی است که باید در عمل هم از انجام کارهای گذشته توبه کرد.

_ توبه به معنای کوچه بن بست است. کسی که استغفار می کند باید شش ویژگی داشته باشد .توبه باید عملی باشد. اگر به بن بست رسیدید باید برگردید. وقتی می فهمید که اشتباه کردید باید برگردید. توبه مخصوص عبادت ماه مبارک رمضان است.

_ قدم دوم برای ورود متفاوت به ماه رمضان این است که مقید به خواندن دعاهای شب ماه رمضان باشید. دعای افتتاح که از ناحیه مقدس بقیةالله الاعظم است. دعای سحر هم از دعاهای بسیار عالی مرتبه است. آیت الله بهجت می فرمود که تنوع در دو چیز خوب است. تنوع در صدقه و تنوع در دعا که خیلی خوب است.

_ ماه رمضان ماه میهمانی خداست و در این ماه هر کاری که انجام بدهید عبادت است. در ماه رمضان هر چه بکارید هزاران برابرش را درو می کنید. خواندن یک آیه از قرآن به اندازه هزار آیه از قرآن ثواب دارد. حقوق دیگران را در این ماه رعایت کنید. تلاوت قرآن را در این ماه فراموش نکنید.

_ رابطه خود را با خدا قوی کنید. اگر می خواهید در بالای سفره قرار بگیرید کاری کنید که در دل صاحب خانه جا بگیرید. از کارهای که می توان انجام داد در این چند روز مانده به ماه مبارک رمضان این است که دل خود را از کینه پاک کنید. با لباس عاریه به میهمانی نمی توان رفت.دلی که در آن کینه و حسد  و ناراحتی  است از سفره با برکت ماه رمضان نمی تواند استفاده کند.وقتی کسی را می بخشید از ته دل ببخشید.