نکاتی از سخنان حجت الاسلام الهی را بخوانید؛

 

_ امام زمان فرمودند که من حجت بر شما هستم و حجت خدا هستم. امام زمان فرمودند که هر چیزی که محبت ما را بیشتر می کند به آن کار مشغول شوید. فاصله بگیرید از هر چیزی که باعث ناراحتی ما می شود.

_ از آقای بهجت پرسیدیم که شما یک دستورالعملی به ما بدهید که خیلی معطل نشویم. ایشان فرمودند که هر کاری که آقا امام زمان راضی است انجام بدهید و هر کاری که امام زمان مخالف است را ترک کنید.

_ همه می دانند که آن چیزی که امام زمان دوست دارد چیست. و همه می دانند آن چیزی که امام زمان دوست ندارد چیست و باید ترک شود. امام زمان در روایت دیگری فرمودند که هر کس بخواهد و دنبال کمال معنوی باشد پیدا می کند. کسی نیست که بخواهد و نرسد. اگر طلب کنید برای شما هست.

_ ما در معیت امامی هستیم که پنهانی و در غیب ما را راهنمایی می کند. این یک ویژگی است. به همین دلیل است که به ما یک عقلی دادند. عقل الان را در زمان هیچ کدام از ائمه ندیدند. در زمان همه امامان مردم امام را می دیدند و معجزه را می دیدند. 

_ چون به ما عقل دادند به ما معجزه نشان نمی دهند. چون به ما ایمان دادند خواب نمی بینیم. چون از درون به ما کمک کردند کمکی از بیرون به ما نمی رسد. پناه بر خدا می بریم از گمراهی بعد از این که هدایت شدیم. 

_ از علائم ظهور این است که هرج و مرج می شود  و فتنه ها اتفاق می افتد. تا آمدن حضرت باید همه غربال شوند تا ناخالص از بین برود. سیصد و سیزده فرمانده از جانب خدا تعیین شده که آدم های خاصی هستند و بعد از آن ها ده هزار نفر به لشکریان حضرت ملحق می شوند.

_ این سیصد و سیزده نفر به طور پنهانی تربیت شدند و زنده هستند تا ایشان ظهور کنند. آنها بین رکن و مقام جمع می شوند و حضرت سخنرانی می کنند. و سی شرط را حضرت بیان می کنند. 

_ از امام زمان خود عصمت بخواهید. از حضرت برای کارهایتان نیرو بخواهید. انسان ها توان مقابله با شیطان را ندارند. اهل خانه را به امام زمان بسپرید. وقتی از منزل خارج می شوید دو تا دو رکعت نماز به نیابت امام زمان بخوانید و خانه و اهل خانه را به امام زمان بسپارید. در خانه هایتان قرآن بخوانید و اذان بگویید.

  _ نمازی وجود دارد به این ترتیب که دو رکعت است و یک حمد و چهارده مرتبه آیه الکرسی و در آخر هم صد و چهارده تا صلوات که امام از ایشان محافظت می کند. سه موضوع در هر جریانی مؤثر است. یکی جریان رهبری و دو مکتب و سه پیرو که کسی که مرام مذهب شیعه را قبول دارد با این سه جریان درگیر است.