چرا دعاهای ما مستجاب نمی‌شود؟
تاريخ : یک شنبه 16 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

مردی نزد امام صادق (ع) آمد و همین آیه را مطرح نمود و گفت: من خدا را می‌خوانم ولی دعایم به اجابت نمی‌رسد. دلیل آن چیست؟
 امام صادق (ع) فرمودند: زیرا شما به عهد و پیمان خدا وفا دار نیستید، خداوند می‌فرماید: به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم.
 آنگاه چنین ادامه دادند: به ‌خدا سوگند اگر شما به پیمان هایتان با خدا وفا دار باشید (و فرامین او را اطاعت و نواهی او را ترک گویید) خدا به پیمان ‌خود با شما وفا می‌کند (و دعاهایتان را مستجاب و بهشت را نصیبتان می‌گرداند.)

پی نوشت ها:
1-سوره بقره، آیه 40، ‌186..
2-تفسیر قمی، ج 1: ‌46..
*جعفری، با امام صادق (ع) در سایه قرآن: 10-11.