حجت الاسلام سعیدیان: کسانی که پشت ائمه را خالی کردند نماز می خواندند ولی معرفت نداشتند

نکاتی از سخنان حجت الاسلام سعیدیان را بخوانید؛

_ عینیت نسبت به ولایت باید باشد. این که من به امامت و ولایت معرفت داشته باشم. فقط شیعه حرفی نباشم. امام صادق می فرماید که دین بعضی از شما دین عاریه ای است اینان کسانی هستند که صبح ممکن است مؤمن باشند ولی بعدازظهر کافر باشند و شاید هم صبح کافر باشند و بعدازظهر مؤمن باشند. این ها نسبت به امامت و ولایت حقیقت معرفت ندارند .

_ بیاناتی حضرت ابوالفضل عباس دارند که سراسر معرفت است . زمانی که حسین بن علی فکر می کردند که یاری ندارند حضرت عباس روی کعبه ایستاد و جملاتی عجیب گفت. شروع کلمات با اولین و مهمترین عقاید شیعه بود. ابوالفضل جانش را برای ولایت می دهد ولی قبلش دفاع می کند.

_ حضرت عباس فرمود که شما کاری کردید که حسین در کعبه آرامش ندارد. اگر حکمت خدا نبود هر آینه ای قبل از این که حسین حجر را لمس کند حجر باید دست حسین را می بوسید.این یعنی گیر نکردن در ظواهر عبادت و این معرفت است.

_ عبادت را انجام می دهی که به عبودیت خدا برسی. عبادت را انجام می دهی که به اطاعت ولی خدا برسی. اگر عبادت را انجام بدهی و اطاعت ولی خدا در زندگی نباشد و حرف امام معصوم را نشناسی و تبعیت نکنی، قصه ات مانند شیطان می شود ولو شش هزار سال هم نماز خوانده باشی.چون به نور پنج تن آل عبا که در صلب آدم است سجده نمی کنی و تبعیت نمی کنی، رانده و رجیم می شوی و بیرونت می کنند.نماز و روزه هم داری ولی چون سر تسلیم به این خانواده نداری فایده ای ندارد.

_ نسبت به ولایت یک مقدار همه عقب هستیم. ما در زیارت عاشورا سه صفت می خوانیم که باید معرفت داشته باشم و شما را بشناسم و بزرگان دین را بشناسم در ضمن برائت از دشمن هم داشته باشم چون فهمیده ام که مسیر من از راه اهل بیت می باشد. ولی فقط زیارت عاشورا را می خوانیم.

_ شیعه بی معرفت به درد اهل بیت و فرزندشان امام زمان نمی خورد. خیلی کسانی که پشت اهل بیت را خالی می کردند نماز می خواندند و روزه می گرفتند ولی معرفت نداشتند.راه شناخت این که چقدر قرب الی الله داریم این است که ببینیم که چقدر معرفت به اهل بیت داریم.

_ امام زمان به معرفت من نیاز دارد. امام زمان برای ترویج به علم من و شما نیاز دارد. معماهای ولایت به شما مقام می دهد. امام جواد فرمود که اگر می خواهید به ما نزدیک شوید این است که در آخر الزمان و زمان ما کسی که ولایت ما اهل بیت را می شناسد فضیلتش نسبت به عابد مانند ستارگان در کورسو می باشد.