راه رسیدن به آرزوها در آخرت
تاريخ : دو شنبه 10 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

 اخلاص از ویژگی های مردان و زنان مومن است و مهمترین شرط پذیرش عبادت های ما در درگاه الهی محسوب می شود.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «جبرئيل از جانب خداوند عزّ و جلّ خبر داد كه اخلاص سرى از اسرار من است و من آن را به دل بندگانى كه دوستشان دارم، مى سپارم.»
همان حضرت (ص) می فرمایند: «همانا خداوند، اين امت را به سبب مستضعفان آنها و دعا و اخلاص و نمازشان نصرت بخشيد.»
امیرمومنان علی (ع) نیز در فضیلت اخلاص فرموده اند: «هر عملى را كه خالص انجام دهى، در آخرت به آرزويى دست مى يابى.»
امام صادق (ع) می فرمایند: «خداوند عزّ و جلّ نعمتى بالاتر از اين به بنده اش نداده است كه در قلبش جز خدا نباشد.»
همان حضرت (ع) فرموده اند: «عمل خالص آن است كه نخواهى كسى جز خداوند عزّ و جلّ ، تو را بر انجام آن بستايد.»
بنابر آموزه های روایی اخلاص به اندازه ای در عمل حائز اهمیت است که برترین پاداش ها را به عمل اختصاص می دهد.
امام عسكرى (ع) می فرمایند: «اگر همه دنيا را يك لقمه كنم و آن را در دهان كسى گذارم كه از روى اخلاص، خدا را عبادت مى كند، باز به نظرم در حق او كوتاهى كرده ام.»
پیامبر خدا (ص) نیز فرموده اند: «خوشا به حال مخلِصان؛ آنان چراغ هاى هدايتند كه هر فتنه تيره اى از سوى آنها زدوده مى شود.»

پی نوشت ها:
میزان الحکمه
غررالحکم
منبع:قدس