پرونده ویژه پیاده روی اربعین
تاريخ : دو شنبه 10 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

فهرست:


این پرونده ویژه مربوط به پیاده روی اربعین میلیونی حسینی می باشد. آخرین سخنرانی ها و مصاحبه ها کلیپ ها و...در این صفحه  منتشر می گردد:

متن:

مستندات:

صوت:

(جلسۀ توجیهی - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان -اربعین 90 - 1 جلسه)

(سامرا - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کاظمین - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

(نجف اشرف - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا، حرم اباالفضل العباس(ع) - فردای اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

(جلسه توجیهی - کاروان پیاده روی اربعین دانشگاهیان هنر - اربعین 90 - 1 جلسه)

(ابتدای مسیر پیاده روی اربعین - مزار آیت الله قاضی(ره) - اربعین 90 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان دانشگاهیان - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - صبح روز اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - جمع یکی از کاروان های پیاده روی اربعین - اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - صبح اربعین 90 - مصاحبه - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت رزمندگان و هنر - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان عهد آدینه - اربعین 91 - 1جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت عهد آدینه و هنر -اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی - اربعین 91 - 1 جلسه)

(کربلا - کاروان پیاده روی دانشجویی عشاق الحسین(ع) - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی -اربعین 90 - 1 جلسه)

(نجف اشرف - کاروان پیاده روی محبین حضرت زهرا(س) - اربعین 91 - 1 جلسه)

(نجف اشرف - حرم امیر المؤمنین(ع) - زوار عازم پیاده روی اربعین - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - روز اول - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - شب اول -اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - شب دوم - اربعین 91 - 1 جلسه)

(کربلا - خیمه گاه - شام اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی -اربعین 90 - 1 جلسه)

(کربلا - روز اربعین - کاروان پیاده روی محبین حضرت زهرا(س) - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت رزمندگان و هنر - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان عهد آدینه - اربعین 91 - 1 جلسه)

(نجف اشرف - حرم امیر المؤمنین(ع) - زوار عازم پیاده روی اربعین - اربعین 91 - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - اربعین 91 - 1 جلسه)

(کربلا - خیمه گاه - فردای اربعین 91 - جمعه صبح - 1 جلسه)

(کربلا - خیمه گاه - فردای اربعین 91 - جمعه شب - 1 جلسه)

مستند:

فیلم:

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان عهد آدینه - 1جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت عهد آدینه و هنر - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو کاروان پیاده روی - 1 جلسه)

(کربلا - کاروان پیاده روی دانشجویی عشاق الحسین(ع) - 1 جلسه)

(نجف اشرف - کاروان پیاده روی محبین حضرت زهرا(س) - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - روز اول - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - شب اول - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - شب دوم - 1 جلسه)

(کربلا - خیمه گاه - شام اربعین - 1 جلسه)

(کربلا - روز اربعین - کاروان پیاده روی محبین حضرت زهرا(س) - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع دو هیئت رزمندگان و هنر - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان عهد آدینه - 1 جلسه)

(مسیر پیاده روی اربعین - تجمع کاروان رایات السود - 1 جلسه)

(کربلا - خیمه گاه - فردای اربعین - جمعه صبح - 1 جلسه)

(کربلا - خیمه گاه - فردای اربعین - جمعه شب - 1 جلسه)

کلیپ صوتی:

کلیپ تصویری:

اخبار و اطلاعیه ها:

نرم افزارها: