تاريخ : دو شنبه 10 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

موضوع سخنرانی: بی اختیاری.

 سخنران:حجت الاسلام پناهیان

فهرست:

          جلسه 1(1393/12/21): افراط در بها دادن به حق انتخاب

 

 

مدت: 54 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7.1MB) | متوسط(24.8MB) ]

 

 

          جلسه 2(1393/12/22): بی اختیاری در مقابل خدا و ولیّ خدا

 

مدت: 46 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6.9MB) | متوسط(21.3MB) ]