صوت | قوت و قدرت روحی
تاريخ : دو شنبه 10 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

معرفی بحث:

در منظومه معارف دین، بسیاری از فضایل اینگونه هستند که کسب یکی از آنها، زمینه‌ساز و مقدمه کسب فضایل دیگر هم هست. یکی از این فضایل، قوت و قدرت روحی مؤمن است که دارای ارزش و جایگاه بسیار ویژه‌ای می‌باشد. آشنایی با ابعاد مختلف قوت و قدرت روحی مؤمن، مستلزم یک بررسی قرآنی و روایی است تا بتوان بیشتر با حدود و ثغور این امر مهم آشنا شد. چگونگی کسب قوت و قدرت روحی، شناخت آثار و نتایج این قدرت، آسیب‌های عدم قوت روحی و عوامل ایجاد ضعف و ترس، از جمله مواردی هستند که در این جلسه مورد اشاره قرار می‌گیرند. قوت روحی، اگر چه برای تمام افراد یک جامعه ایمانی لازم است اما برخورداری از آن برای مدیران و مسؤولین سیاسی دارای اهمیتی مضاعف است، چرا که از ابعاد اجتماعی این خصیصه نمی‌توان به هیچ رو غفلت ورزید.

فهرست:

 

  • کسب هر فضیلت، مقدمه فضایل دیگر

  • جایگاه مهم قوت و قدرت روحی

  • آشنایی با فواید قوت و قدرت روحی

  • منشأ قوت و قدرت روحی

  • موانع کسب قوت و قدرت روحی

  • رویکرد دشمن برای تضعیف قوت و قدرت روحی

  • رابطه فرهنگ غرب با قوت و قدرت روحی

  • آثار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قوت و قدرت روحی

  • روضه شب عاشورا