آیت الله حائری شیرازی: اشک برای اهل بیت به سرعت دل را زنده می کند و هدر نمی رود

پنجمین روز مراسم عزاداری ایام فاطمیه با سخنرانی آیت الله حائری شیرازی و مداحی ذاکر اهل بیت(ع) در دفتر دکتر سعید جلیلی برگزار شد.

نکاتی از سخنان آیت الله حائری شیرازی؛

_ حضرت علی وقتی قدم در یک جایی می گذاشت نمی شد آن را برگرداند. وقتی پای خدا در میان می آمد هیچ چیز را به حساب نمی آورد و فقط خدا را در نظر داشت. دشمنان انتقام این ها را از حضرت علی گرفتند. خداوند همین را امتحان حضرت علی قرار داد. علی با این ها خصومت نداشت.این ها با خدا خصومت داشتند.

_ قرآن کتابی است که اگر فهمیده شود تمام نکات را گویا گفته است.

_ خداوند به پیامبر می فرماید زمانی که تو نماینده من نبودی امین و راستگو و اصدق الصادقین و نمونه اخلاق و خلیق و عصاره فضیلت ها بودی و از وقتی نماینده من شدی از نظر دشمنان دروغگو و افترا زن شدی! این ها دشمن هستند. زمانی که از طرف من مبعوث نشده بودی محمد امین بودی ولی حالا به تو دروغگو می گویند. این ها با من دعوا دارند.

_ اگر حضرت علی (ع) کسی را به حق کشته به امر خداوند این کار را کرده است. دشمنان با خدا دشمنی داشتند. ابلیس یک نماز چهارهزار ساله خوانده است. این عبادات مشترک بود. یعنی هم رو به خود بود و هم رو به خدا یعنی هم قرب الهی پیدا می کرد و هم عزت بین ملائک داشت به طوری که عزیز خدا شد.

_ خدا بعد از هر عبادت مشترک یک عبادت مختص می آورد که در امتداد عزت و اقتدار انسان نباشد و بر خلاف آن باشد. اگر این عبادت دوم را انجام دهد عبادت اول مورد قبول واقع میشود. عبادت اول که بر خلاف اقتدار انسان بود سجده بر آدم است. عبادت در اقل زمان بود و زورش به خودش نرسید و این بود که در مقابل خدا ایستاد.

_ اصرار برگناه کار را مشکل می کند. اصرار موجب هبوط و سقوط  شد. سجده نکردن موجب ملامت شد. چشیدن از میوه بهشتی موجب خطاب خدا به آدم شد. آن چه در صدر اسلام واقع شد این بود که این ها بر حصر حضرت علی مصر شدند و بر عبادت مختص مردود شدند. این ها بر کمک کردن مردم غالب شدند. از امتحان نماز و روزه و حج سر بلند بودند چون در امتداد اقتدارشان بود ولی در امتحان علی(ع) مردود شدند.

_ فاطمه زهرا بر این مردود شدن ها گریه می کند. اسلام منهای امامت امروزه کامل شده است و تجلی آن داعش است. هر کاری می کنند می گویند که از قرآن است.

_ تجلی قرآن با اهل بیت در اربعین است که بیست میلیون زائر امام حسین بودند. میزبان ها عاشقانه از زائرین پذیرایی می کردند. اهل عالم این را دیدند. عشق جاذبه دارد. به وسیله تجلی این عشق اسلام با ولایت به اهل عالم نشان داده شد.

_امام حسین و امام حسن دو چهره امامت می باشند. غدیر هشت سال دفاع مقدس را نجات داد.

_ دلیل گرفتن دل یک ظلم است و اگر دل انسان باز شود یک عدل دلیل آن است. از بزرگترین عدل هایی که دل انسان را باز می کند گریه بر اهل بیت است. دل با هیچ چیزی به سرعت اشک برای اهل بیت زنده نمی شود. یک قطره اشک بر اهل بیت جبران خیلی از چیزها را می کند. گریه بر اهل بیت هدر نمی رود.