ما فاطميه خانه تكاني داريم
تاريخ : چهار شنبه 5 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

از سفره ي عشق لقمه ناني داريم

صد شكر هنوز هم تواني داريم

از گرد و غبار قلبمان آكنده ست

ما فاطميه خانه تكاني داريم

 

سعیدپاشازاده