يا فاطمه گفتيم كه باران آمد...
تاريخ : چهار شنبه 5 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

 

مؤمن زدل اميدوارش پيداست

از حال دعاي انتظارش پيداست

يا فاطمه (س) گفتيم كه باران آمد

سالي كه نكوست از بهارش پيداست

 

سعید پاشازاده