حضرت زهرا(س)-تغسیل
تاريخ : چهار شنبه 5 فروردين 1394 | | نویسنده : گمنام

 

حضرت زهرا(س)-تغسیل

 

كمی از غسل زیر پیرهن ماند

كمی از خون خشك بر بدن ماند

كفن را در بغل بگرفت و بو كرد

همان طفلی كه آخر بی كفن ماند