حجت الاسلام مومنی: ویژگی بارز حضرت عباس(ع) تسلیم در برابر امام زمان خود بود

گزیده سخنان حجت الاسلام مؤمنی به شرح زیر است:

*حضرت ابالفضل العباس ویژگی های زیادی داشتند که در عزاداری ها بیان می شود، اما چهار ویژگی ایشان بسیار پند آموز است: اولا تسلیم، ایشان در برابر امر امام زمان خود تسلیم بودند و وقتی امام حسین(ع) به ایشان فرمودند بدون جنگیدن، بروند آب بیاورند، بی درنگ به سوی فرات شتافتند و در جهت برآوردن امر مولای خود برآمدند.

*دومین ویژگی حضرت، تصدیق ایشان بود که نمونه آن در ماجرای آوردن امان نامه که به مراتب پیش آمد قابل درک است؛ ایشان هربار در برابر درخواست دشمن پاسخ محکم در رد درخواست می دادند.

*ویژگی سوم حضرت عباس(ع)، وفاداری در این راه بود و تمام سرمایه خود را تقدیم کردند. حتی زمانی که به فرات رسیدند از آب آن ننوشیدند و طبق نوشته مقاتل، خنکای آب را نیز حس کردند اما وفا را به اوج رسانده و از آن ننوشیدند و تا آخرین توان سعی خود را به کار گرفتند تا مشک آب را به خیمه گاه برسانند اما 4هزار تیرانداز ایشان را هدف گرفتند و وقتی ایشان از اسب به زمین افتادند، تازه دشمن به سراغ ایشان رفت و جرأت پیدا کرد.

*چهارمین ویژگی نیز، بصیرت ایشان بود به گونه ای که ایشان فوق آن چه تکلیف داشتند بار را از زمین برداشتند و نه تنها در کربلا، که در کوفه و به عقیده بنده در شام هم از حریم امام حسین(ع) حفاظت کردند، این که چگونه در شام از حریم امام حسین(ع) محافظت کردند را می توان از ماجرای اصابت عمود آهنین بر فرق مبارک ایشان برداشت کرد که طبق گفته مقاتل، وضعی بر سر مبارک ایشان حادث شد که وقتی بر سر نیزه شد، توجه همگان را به خود جلب می کرد و دیدگان را از توجه به حریم امام حسین(ع) غافل می نمود.