حجت الاسلام خالصی: استمرار نماز اول وقت انسان را به همه جا می رساند

نکاتی از سخنان حجت الاسلام خالصی را بخوانید؛

_ مرز داری امام رضا الگو برای من و تو است. کسی که سنگ باشد معجزه امام در او اثر نمی کند. کرامات امام رضا(ع) بسیار زیاد است. بدانید که در خانه چه کسی عرض ارادت می کنید.

_ با حکمت همه را به طرف خدا دعوت کنید. دین ما حرف زیاد دارد. باید وقت گذاشت. مطالعه کنید.

_ علم و اعتقاد و مبارزه علمی و اعتقادی برای چیست. اهل بیت و امام رضا(ع) در کنار این مرز داری اعتقادی که وظیفه همه ما هست به من و شما یاد داده اند که این اعتقادات و علوم و معارف وقتی خوب و ارزشمند است که تو را به عمل دعوت کند و تو را عامل و عابد کند.

_ دین و اعتقادات بزنگاهش این است که ما را به نماز اول وقت ببرد. استمرار نماز اول وقت انسان را به همه جا می رساند. اعتقادات و علاقه و شور و محبت و شب شهادت عرض ادب کردن وقتی محبوب امام رضا(ع)  است که ما را به عمل دعوت کند.

_ آقا به خیمه خودش کسی را راه می دهد که علاوه بر اعتقادات محکم به مرحله عمل چنگ زده است. منطق بچه هیئتی منطق امام حسین(ع) است. اگر امام رضا(ع) من و تو را راه بدهد کرامت و عنایت می کند.

_ اهل بیت با کسی که جاهل باشد مدارا می کنند ولی با کسی که عالم باشد و جسارت کند برخورد می کنند. ما با معرفت و علم در خانه اهل بیت آمدیم. در کنار محبت و علاقه ات که بسیار ارزشمند است، معرفت خود را بالا ببریم و در کنار این معرفت از جهت عمل هم شبیه اهل بیت بشویم تا کرامت و عنایت اهل بیت شامل حالمان شود.