حجت الاسلام صادقی: انسان باید بعد از آمدن به مشهد با قبل از آن فرق کند

نکاتی از سخنان حجت الاسلام صادقی را بخوانید،

_ شیعه در لغت به معنی پیرو است. لازمه شیعه بودن متابعت و پیروی کردن است. یعنی اگر من بخواهم روز شهادت امام هشتم که عنایت کرده و من را  راه داده و در کنار حرم مطهرشان هستم که میلیون ها نفر این آرزو را دارند باید از این فرصت استفاده کرد و مقرب شد.

_ زیارت وقتی زیارت مقبول و اثر گذار و تؤام با عنایت و توجه است، که انسان قبل از آمدن به مشهد باید با بعد از آمدن به مشهد فرق کند. این زیارت باید روی آدم اثر بگذارد. اثر زیارت باید در زندگی آدم مشهود باشد. باید زیارت برویم در حالی که امام را بشناسیم. این که بدانیم محضر چه کسی آمده ایم. در این صورت فرصت را از دست نمی دهیم و نهایت استفاده را می بریم.

_ آشنایی با سیره و روش علی بن موسی الرضا برای ما راهگشا است. ما باید بتوانیم نسبت به امام رضا شناخت پیدا کنیم و رنگ و بوی حضرت را در زندگی خود بیاوریم. امام رضا در دوران امامتش که دوران شکوفایی شیعه است چند فرهنگ مهم را وارد جامعه شیعه می کند. این فرهنگ تا به امروز ماندگار است.

_ فرهنگ با قانون فرق می کند. قانون را یک شبه وضع می کنند و صبح اجرا می کنند و اگر انجام ندهیم مواخذه می شویم ولی فرهنگ کاری است که مردم با میل و رغبت انجام می دهند. مانند زیارت علی بن موسی الرضا و یا گریه و عزاداری برای سیدالشهدا که انسان با میل و رغبت این کار را می کند. دانشمندان معتقدند که وقتی مردم بخواهند کاری را به عنوان فرهنگ قبول کنند حدود صد سال زمان می برد.

_ اولین فرهنگی که امام رضا در جامعه شیعه ایجاد می کند فرهنگ عبودیت است. امام رضا یاد می دهد که خدا و اهل بیت دو مقوله جدا از هم نیستند. اگر بنا باشد ولایت و محبت اهل بیت در دل کسی قرار بگیرد جز از طریق خدا ممکن نیست و اگر بنا باشد تو به خدا برسی جز از راه اهل بیت ممکن نیست.اگر بنا باشد به خدا برسید از راه ولایت اهل بیت به خدا می رسید.

_ آنچه بین عبادات در نظر امام رضا از اهمیت ویژه ای برخوردار است نماز اول وقت است.دومین مورد قرآن خواندن است. قرآن برای خواندن و فهمیدن و عمل کردن آمده است.

_ یکی از کارهایی که امام رضا انجام می دهد ترویج پیروی از ولایت ائمه معصومین است. ما یک سری مباحث از امام هشتم پیرامون اثبات ضرورت امام داریم.خداوند فردای قیامت به قلب و دل انسان نگاه می کند. هر قلبی که ولایت امیرالمؤمنین داشته باشد مؤمن است و به بهشت می رود و هر کسی که بغض امیرالمؤمنین را در دل دارد کافر است و به جهنم می رود.