حجت الاسلام صفدری: سجده روح انسان را بزرگ می کند/ همه اولیای خدا اهل زیارت عاشورا بودند

نکاتی از سخنان حجت الاسلام صفدری را بخوانید؛

_ خداوند به خاطر ادب حضرت موسی ایشان را انتخاب کرد. اگر می خواهیم روح و دلمان رشد کند باید خاکساری کنیم و گدایی کردن را یاد بگیریم. به کسی فقیر گفته می شود که ستون فقراتش شکسته شده باشد و نمی تواند روی پاهایش ایستاده باشد.

_ همه در برابر خدا زمین گیر هستیم. رشد که فقط برای گیاه نیست. بعضی ها بدنشان رشد می کند ولی روحشان رشد نمی کند. بچه های پنجاه ساله هستند. همان قدری که به ظاهرمان می پردازیم باید باطن خود را هم تمیز کنیم. یکی از چیزهایی که روح انسان را بزرگ می کند سجده است.

_  با سجده رفیق شویم. سعی کنیم کمی سجده خود را طولانی کنیم. یکی از کارهایی که اهل بیت می فرمایند که صبح ها بعد از نماز 100 صلوات بفرستید. که بعد از این که تداوم پیدا کرد اثرش را در زندگی می بینیم.ما در عصر سرعت زندگی می کنیم و همه کارهای ما به سرعت است. آدم های کم حوصله هم در دنیا و هم در آخرت گرفتار هستند. حتی در زندگی شخصی هم گرفتار هستند.

_ آستانه تحمل خود را بالا ببریم. همدیگر را دوست داشته باشیم. خداوند متعال دل را که کانون محبت است برای دوست داشتن آفریده است. دل آفریده شده برای محبت و صمیمیت ولی ما به جای محبت انزجار و کینه گذاشته ایم. این تنفر و انزجار یک نوع بیماری است.

_ وقتی دل را درست نکنیم شب اول قبر مشکلاتمان زیاد است. آدم های بدخلق و بد زبان و این هایی که با همه مسئله دارند شب اول قبر مشکل دارند. حال انسان بد است حق الناس است که حال دیگران را بد کنیم. از همه حق الناس ها بالاتر این است که دیگران را ناراحت کنیم.

_ زیارت عاشورا انسان را خیلی کمک می کند. خودمان را عادت به مداومت به عمل بدهیم. سعی کنیم که زیارت عاشورا را مدام بخوانیم. اگر گره در کار دنیا افتاده است زیارت عاشورا را بخوانیم. همه اولیای خدا و خوبان اهل زیارت عاشورا بودند. زیارت عاشورا یک حدیث قدسی است.