حجت الاسلام الهی: آدم در یک لحظه سعید می شود و در یک لحظه شقی

نکاتی از سخنان حجت الاسلام الهی را بخوانید؛

_ آن مقداری که انسان اذیت می شود برای نفس انسان است. شیطان در ماه رمضان وسوسه ندارد و دست و پایش را بسته اند. ولی در گناهی که انجام می شود نفس انسان دخیل است.

_ امام صادق(ع) می فرماید که من ضامن هستم از این هفته تا هفته دیگر دستش از پول خالی نشود که اگر در هر پنجشنبه نه ناخن های دست خود را گرفت و یکی از ناخن ها را روز جمعه گرفت و در زمان گرفتن ناخن بگوید بسم الله و بالله و علی سنت رسول الله. این دستور دین است.

_ غسل جمعه به نظر می رسد که شاید غسل زیارت امام زمان است. فایده این عمل هم این است که در قبر بدن انسان از بین نمی رود. مؤمن تحت برنامه است. ما نمی دانیم در دین چه چیزهایی به ما داده اند.

_ در روایت است که قیافه شیطان به این صورت است که  یک سبیل کلفتی دارد و ریش هایش را هم با تیغ زده است. کسانی که از این ترکیب خوششان می آید شاید یک ارتباطی با شیطان دارند. زن باید از محاسن شوهرش خوشش بیاید. مرد باید از زن محجبه خوشش بیاید. غیرت برای مؤمن است. عفت برای زن مؤمن است.

_ انسان باید با برنامه زندگی کند. اگر با برنامه نماز خود را خواند و حلال سرسفره می آورد و حرام نمی آورد و حلال می گوید و حرام نمی گوید، حلال خدا را انجام می دهد و حرام خدا را انجام نمی دهد. مواظب ظلم نکردن به مؤمنین بود. دوست داشت که خیر به مؤمنین برسد.نماز شب خواند. در این صورت مانند آیت الله بهجت می شود. خدا معاویه را آورد تا قیمت حضرت علی(ع) مشخص شود.

_ مؤمن فرعون دارد و یک نفر را دارد که مؤمن را اذیت کند. اگر قله قاف هم باشید خداوند یک اذیت کننده خلق می کند تا مؤمن را اذیت کند. خداوند در روایت می فرماید که با پول ایمان بعضی ها را حفظ می کنم و به آنها فراوانی می دهم و برای بعضی ها با فقر ایمانشان را حفظ می کنم. ما زندگیمان بر اساس برنامه خداوندی است.

_ حضرت می فرمایند که قدر و عمل مانند روح و جسم است. اگر امام زمان علم به مایحتایج ما نداشته باشد و این که درد من چیست و مشکلات من چیست که امام زمان نیست.

_ اعمال ما باعث تغییر تقدیر می شود. در روایت داریم قبل از این که نطفه تشکیل شود یک قطره از عرش پروردگار در یک لیوان ریخته می شود و پدر آن را می خورد که این نطفه می شود این باعث می شود که بچه علی دوست و حسین دوست می شود.

_ برنامه را خودمان با اعمالمان عوض می کنیم. شما کمک کنید که برنامه درست انجام شود. این که صله رحم انجام دهید و قطع رحم نکنید. آدم یک لحظه سعید می شود و در یک لحظه شقی می شود. همه در یک لحظه اتفاق می افتد. طبق روایت اگر در منزل بریز و بپاش ایجاد شود خدا برکت به زندگی می دهد.