نکاتی از سخنان آیت الله قرهی رابخوانید؛ _ حضرات معصومین روحیه مقاومت را به ما یاد می دهند. _ روحیه

صوت این مراسم  را بشنوید:

سخنان حاج منصور ارضی، در این مراسم را بخوانید؛

 حدیثی از امام حسن عسگری علیه السلام است در مورد درجات مومن که بارها نقل شده و البته درجات مومن به شکلهای مختلف بیان شده برای مثال امیرالمومنین علیه السلام هم به بیان درجات مومن به شکلی دیگر پرداخته اند این موضوع در کلام حضرت عسگری علیه السلام اینگونه بیان شده که؛ یکی از نشانه‌های مومن، زیارت اربعین امام حسین علیه السلام است که از نزدیک یا دور انجام می‌دهداین مطلب  را بزرگان یکی از نشانه‌های ایمان می‌نامند.

 رسم ورسومات را به جا می‌آوریم ولی ضروریات را انجام نمی‌دهیم

  از طرفی هم در همین زیارت اشاره دارد که حضرت خون خود را داد تا جهل را از بین ببرد. باید ببینیم ایمان داریم یا خیر؟ ایمان شامل یک قرآن کامل است. برای شناخت ایمان باید قرآن را پیاده نمود اگرحق الناس گردنمان است اگر پولمان مشکل داردو ... یعنی این کربلا رفتن در اربعین نبایدتصنعی باشد مثل شُله زرد پختنمان! رسم را به جا می‌آوریم قشنگ هم به جا می‌آوریم ولی آنچه از ضروریات دین است را انجام نمی‌دهیم! می‌بینی یک وقت شخص این ضروریات را به زبان نمی‌آورد و انجام هم نمی‌دهد یک وقت حجاب را درست رعایت نمی‌کندولی نماز می‌خواند خرج برای امام حسین می‌کند به فقرا کمک می‌کند ولی آنچه را باید برای خدا به جا آورد انجام نمی‌دهد خمس خودش را حساب نمی‌کند!بایددانست زیارت اربعین هم شرایط دارد ما که نمی‌توانیم برویم مردم در مضیقه می‌شوند آنها که نسبت به مراسم مسئولیتی ندارند می‌توانند بروند.

 اربعین مرز ایمان و فسق مردم است!

 اما خدا نکند همسفر ما حتی لحظاتی شیطان باشد چون روایت نداریم که در این ماه دست و پای شیطان بسته است خدا از همه آنهایی که در این راه قدم گذاشته اند قبول نماید و خدا از همه بلیات محفوظشان بدارد ولی واقعاً شیطان کار می‌کند ، برو ببین واقعاً اربعین هایی که گریه می‌کردی و سینه می‌زدی در مجالس خودتان در این سفر هم آن حال را داری یا نه؟ با غضب نباید رفت، باذکر باید دراین راه قدم بر داشت. به قول بزرگانمان وقتی می‌روی به زیارت باید آنقدر استغفار بگویی تا به حرم برسی از زمانی که به حرم رسیدی از آنجا عرض صلوات داشته باشی ، با این رفیقهایی که تو جمع کردی داری می‌روی این استغفار چطور می‌شود؟ باید خیلی مواظب باشی ، ماهمدیگر را می‌شناسیم ! مگر اینکه خودت را گم کنی تا برسی کربلا و برگردی ببینی تغییر پیدا کردی؟

 ممکن است بعضی‌ها بروند کربلا و بدتر برگردند

 یه عده با پولی که از مردم گرفتندمی خواهند بروند کربلا! همانطور که بعضی‌ها با پول مردم روضه می‌گیرند! اصلاً همه چیز را قاطی کردند. کسی که مقید به احکام الهی نباشد خدانکند یک آخوند یا روحانی به او  مسئله شرعی را گوش زد کند از بس که آلوده به گناه شده غضب آلود با او بر خورد می‌کند  ، من می‌گویم با جهالت نرو جنهم چون با جهالت اجازه نمی‌دهند به بهشت بروی !

  زیارت اربعین شرایط دارد همان طور که حج بر همه واجب است ولی شرایط دارد

 صبح گفتم خدایا همه وسایل گناه برای من فراهم است تو وسایل رسیدن به خودت را برای من آماده کن ، چقدر من از امام زمانم دور هستم مشکل و سختی اربعین همین است در شلوغی اربعین خاصان می‌رسند به حرم ،کسانی که ذره ای مسئله داشتند نمی‌توانند به حرم برسند! اما جابر مسئله ای نداشته آن هم برخوردی با امام حسن علیه السلام داشته ولی او هم که حریم ابی عبدالله(ع) را که دید رفت عقب ، هنوز در توحیدت شک داری اقلاً داری می‌روی اینها را درست کن تا امام حسین (ع)قبولت کند.

ما را امام حسین برای همین روزها می‌خواهد

  زیارت اربعین با این گفتار امام حسن عسگری علیه السلام بر همه کس واجب است منتهی آنها که مسئولیت دارند نسبت به منبر و روضه و مجلس اربعین نمی‌توانند بروند کربلا مگر اینکه با هیئتشان بروند. ما را امام حسین(ع) برای همین روزها می‌خواهد.خدامی داند تمام دل ما آنجا در پیشگاه حسین علیه السلام است .

 یک مقدار کارهایمان را درست کنیم والا امام حسین علیه السلام همیشه هست همانطور که خدا هست گریه بر امام حسین هست منتهی ما نیستیم عن قریب که ما هم نباشیم برای امام حسین(ع) گریه کنیم، او آنقدر گریه کن دارد ، حسین جان ما تازه فهمیدم کم آوردیم ظرفی که در دست گرفته بودیم شگسته  بود یک جوری ما را به خودت برسان . خدایا هر کس که بر ابی عبدالله(ع) گریه می‌کند عاقبتش را به خیر گردان.