آیت الله قرهی: برای دنیا کار نکنید و برای آخرت کار کنید/ نکته ای از آیت الله بهاءالدینی

نکاتی از سخنان آیت الله قرهی رابخوانید؛

_ حضرات معصومین روحیه مقاومت را به ما یاد می دهند.

_ روحیه مقاومت و دین داری مانند جوی در  خون محبین اهل بیت جاری می شود. این از دست برود دین هم از دست می رود. وقتی دشمن فهمید این روحیه مقاومت هست که دین را حفظ می کند، دیدند که با جنگ نمی توانند. بلکه جنگ نرم راه می اندازند.

_ بهترین راه نفوذ به کسی که به واسطه اتصال به معصومین و امامزادگان به اسلام ناب متصل شده، این است که بتوانند فرهنگ خود را غالب کنند. که در این صورت پیروز می شوند. یکی از راه ها این است که فرهنگ ماهواره و بی بند و باری ارائه و و امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شود.

_ طبق روایت آمده است که  اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر نکرد و جامعه از امر به معروف و نهی از منکر خالی شد، منتظر هر حادثه ای در جامعه اش باشد.

_ طبق روایت از وجود مقدس امام صادق(ع) است که می فرماید آن کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند مانند این است که دین پروردگار عالم را احیا کند.

_ یکی از خصائص کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند این است که مروج دین و احکام و اهل بیت می شود. در آخر الزمان کسی که انتظار امامش را بکشد و بر بلای آمده صبر کند والله با درجه معصومین محشور می شود. و کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند والله با درجه معصومین محشور میشود.

_ برای دنیا کار نکنید و اگر سکوت کنیم باختیم. برای آخرت کار کنید. هر کس برای لحظه ای فکر کند که کسی شده است همان لحظه، لحظه سقوط اوست.آیت الله بهاءالدینی فرمودند که کسانی که الان سقوط کردند بیست سال پیش سقوط کرده اند و الان صدایش در می آید.