طرف یک لیسانس گرفته یا یک دوره در حوزه خوانده چه ادعاهایی می‌کند!/ ما را از فقها دور کردند

صوت مراسم را بشنوید؛

مراسم سخنرانی و قرائت زیارت عاشورا در ماه ربیع الاول سه شنبه گذشته توسط حاج منصور ارضی در حسینیه صنف لباسفروشهای تهران برگزار شد.


 سخنان حاج منصور ارضی در مراسم زیارت عاشورا 16 دی 93 را بخوانید؛

برائت بهترین هدیه‌ی خداست که در هر قلبی، خداوند قرارش داد آن قلب زنده شد و محبتش نیز جاری گشت. محبت بدون برائت از دشمنان خدا ذره ای تحریک نشده و حرکتی ندارد به خاطر همین، محبت که بماند خرج دیگر افراد می‌شودیعنی خرج غیر از خدا و اهل بیت علیهم السلام می‌شود منتهی اینکه عاشورا اینطور بیان کرده دائم خط رانشان داده یعنی هر زمان که رسیدی اینگونه برائت بجوی.برائت جستن از آنهایی که در خط دشمنان اهل بیت علیهم السلام هستند یکی ازآنها همین داعشی‌ها هستند یکی دیگر این سعودی هاکه دیگر بدتر از این سعودی‌ها نداریم. امام راحل به ظاهر از تمام دشمنی‌های بعثی‌ها و عراقی‌ها گذشت ولی برائت ازاین ملعونین دردلش بود تا جان داد.بزرگان دین اینگونه هستندلذا ریشه را ببینید چه اثری گذاشت! عراق تغییر کرد. نگاه کنید این سعودی‌ها چه جنایاتی دارند انجام می‌دهند!دعا کنید همان بلایی راکه بر سر مسلمانان درآوردند برسر  خودشان هم بیاید!

 

گوهرهای درخشان اهل بیت علیهم السلام

وقتی در این هیاهو‌ها  یک بزرگی را هم از دست بدهید نشان می‌دهد امتحانات دارد سخت‌تر می‌شود. بایددعا بیشتر بخوانیم.این عالم بزرگوار؛ مرحوم انصاری از بزرگانی بود که آدم‌های فهمیده‌ی در قم به او افتخار می‌کردند علما به او افتخار می‌کردند.کم کسی نبودش! خیلی عجیب بود! ذره ای هم خود نمایی نمی‌کرد. می‌بینی یک لیسانس گرفته یا یک دوره ای از حوزه را خوانده چه ادعا هایی می‌کند! می‌خواهم به شمابگویم کسی که ظرف نداشته باشددائماًبه بیرونش می‌نازد! به ظرفیتش که توجه ندارد.این بزرگان هر چه بیشتر خدا بهشان می‌داد خضوع و خشوعشان بیشتر می‌شد دعا کنید به اینها ارتجاع کنیم که اینها واقعا گوهرهای درخشان اهل بیت علیهم السلام هستند.

 

دشمنان، ما را از فقها دور کردند!

در انتهای مفاتیح هایی که حاشیه هادرمتن آمده،دعای بیست ونهم ازدعاهای موجزی که برای حوائج دنیاوآخرت آمده؛حضرت صادق علیه السلام به ابوبصیر می‌فرمایدکه اینگونه بخواند؛«اللهم انّی اسئلکَ قَول التوّابین وَ عَملهُم...» یک یک می‌آیی تادر اواسط دعا می‌رسی  به این فراز؛« وَ حُکم الفقها وسیرتهم» یعنی قسم می‌دهی خدا راکه حکم فقیهان وروش آنان رابه توعطاکندیعنی برای قسم دادن هم فقها برای ما ارزش دارند بگذریم از یک مشت اراذل و اوباش که اصلا کاری با علما و فقها و دین و دیانت ندارند!واقعا آلوده شده اند مخصوصا که دائم شبکه‌ها و سیستم‌های مختلف مانندوایبر و .. داردفراگیرمی شود. دشمن داردکار می‌کند ولی ما کار نمی‌کنیم.هیئت‌ها کار نمی‌کنند، مجامع فرهنگی کار نمی‌کنندهمه اش هم دارند شعار می‌دهند.اگر یکی هم بخواهد کار کند مثلا می‌گویند آقا آمرین به معروف و ناهیان از منکر زیر پوشش و حمایت نیروهای انتظامی هستند به شرطی که حرکتی نکنند! همه چی را هم می‌دانید الحمدالله داریم مسئولین راهم بهترمی شناسیم دیگربنده حرف نمی‌زنم برای اینکه همه مطالب  را می‌شنوید! همه  را هم پخش می‌کنند.عقایدشان ، نیش زدن‌های به دین و... همه‌ی چیزرا دارید می‌بینید. مسائل اصلی رابنده به شما عرض می‌کنم.ما را از فقها دور کردنداینجاست که نفهمیدیم! اصلا حکم چیست؟ مباح چیست؟ حرام چیست؟ نفهمیدیم دیگر! می‌گوید  فلانی را می‌گویی ببین , فلانی برای این ضد آقا شده که آقا حکم کرده سینه اینطوری نزنی اینها می‌زنند!می گوییم شما اصلا می‌دانی حکم فقها چیست؟ بعضی هانمی فهمند دیگر!.وقتی نمی‌فهمد اینطوری می‌شود.

 

برای مصون ماندن ازابتلائات باید دعا زیاد بخوانیم!

 روایات زیادی درباب استعمال بوی خوش و حنا گذاشتن در ماه ربیع مخصوصا روز تاج گذاری امام زمان علیه السلام داریم اصلاً حنا گذاشتن در هر فصلی مستحب است اما بعضی‌ها برداشت‌های نادرستی می‌کنندودراین سایت‌ها وگوشی‌های همراه هم که گویا مخاطبین خودرابدون فهم وشعورفرض کردند هرچه دلشان می‌خواهدمی گویند!خلاصه اش اینکه با دین ما دارند بازی می‌کنند.مواظب باشیم! برای مصون ماندن ازابتلائات باید دعا زیاد بخوانیم.این دعاهای صبح را بخوان!چه آنهایی که در ابتدای مفاتیح است وچه آنهایی که درحاشیه یاآخرآنست.

قرآن هم جزء 24 رابخوانید چون یک هفته تعطیل بود 2 جزءباید می‌خواندید. قرآن اثر مثبتی دارد در کنارش دعا را که می‌خوانی یک معجونی برای حفظ دین، سلامتی  و حفظ خودوزن و بچه ات می‌شود.  خدا به حق امام زمان علیه السلام ما رااز اهل بیت(ع) جدا نکند