من و کارگرم در این مال برابریم
تاريخ : یک شنبه 27 مهر 1393 | | نویسنده : گمنام

در يكى از روزها كه حضرت با كارگر خود در محلى بنام بئرالملك زير آفتاب مشغول زراعت بود، طلحة و زبير به نزد حضرت آمده از ايشان خواستند به زير سايه آيد تا با وى سخن گويند، حضرت پذيرفت و همگى به زير سايه اى گرد آمدند.

 

 

آن دو نفر گفتند: ما از نزديكان پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله هستيم و در راه اسلام داراى سوابق نيكو بوده و جهاد كرده ايم ولى شما حق ما را با ديگران يكسان قرار داده اى با اينكه عمر و عثمان چنين نبودند.

 

 

حضرت فرمود: به نظر شما ابوبكر برتر است يا عمر؟ گفتند: ابوبكر، فرمود: قسمت ابوبكر همين گونه بود، اگر قبول نداريد، ابوبكر و ديگران را دعوت كنيد و در كتاب خدا نظر كنيد و هر حقى داريد برداريد.

 

 

گفتند: به خاطر آن تقدم ما در اسلام ، ما را بر ديگران برترى ده.

 

 

فرمود: شما دو نفر زودتر مسلمان شده ايد يا من؟

 

 

گفتند: به خاطر نزديكى و فاميلى ما با پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله ما را فضيلت بده.

 

 

فرمود: شما به پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نزديك تر هستيد يا من؟

 

 

گفتند: به خاطر جهاد و نبردهاى ما در اسلام باشد.

 

 

فرمود: آيا جهاد شما براى اسلام برتر و بيشتر است از من؟

 

 

گفتند: نه

 

 

سپس فرمود: به خدا قسم من و اين كارگرم در اين مال مثل هم هستيم.

 

 

آن دو كه از حضرت على عليه السلام و دسترسى به هوسهاى خود و رسيدن به مال و مقام ماءيوس شدند، نقشه اى خائنانه كشيدند و به فكر شكستن بيعت و شورش افتادند.

 

 

 

 

 

منبع:جام