چگونه میتوان در دنیای امروز بهشت گونه زندگی کرد
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393 | | نویسنده : گمنام

چگونه می توان در دنیای امروز بهشت گونه زندگی کرد؟، آیت الله جوادی آملی در پاسخ به این سؤال فرمودند: از وجود مبارك پيغمبر(ص) نقل شده است كه فرمودند: «بادروا الي رياض الجنّة» برويد در باغهاي بهشت! عرض كردند: «و ما رياض الجنّة؟» باغ های بهشت كجاست كه ما با شتاب به طرف آن برويم؟ فرمود: «حلق الذكر» مجلس علم.

 

ایشان افزودند: مجلس علم، مجلس عقل، مجلس فهم و درايت كه انسان را به معارف الهي آگاه كند آن مجلس باغ بهشت است؛ محفل هايي كه ياد خدا، نام خدا، نام اهل بيت و نام قرآن مطرح است آن محفل، بهشت است. بنابراين جامعه وقتي سعادتمند است و مردم جامعه وقتي در رفاه اند كه بهشت گونه زندگي كنند. 

 

 

منبع:مهر