امر به معروف به شیوه ی علامه
تاريخ : سه شنبه 15 مهر 1393 | | نویسنده : گمنام

 

اگر امر به معروف هم می خواهی بکنی خیلی آهسته،

مثل آینه باش.

آینه داد نمی زند یقه ات بَد است.

وقتی روبروی آینه می ایستی جیغ نمی کشد بگوید چرا موی سرت اینجوری است ؟

خیلی سکوت محض است،

آهسته هیچ کس خبر دار نیست،

جز تو و آینه…