حجت الاسلام موسوی مطلق: با زیارت اباعبدالله به مقامات بلند می رسیم

نکاتی از سخنان حجت الاسلام موسوی مطلق را بخوانید؛

 

_ هر کس در سطح زندگی خود باید مدیریت داشته باشد و در زندگی تدبر داشته باشند. تا زندگی سرو سامان بگیرد. در عالم ماده و ظاهر و معیشت ما باید تلاش بیشتر شود تا زندگی مسیر درست طی شود. در عالم معنا هم همین طور است. کسانی که اهل معنا و خرد هستند می گویند با این کارها به جایی نمی رسیم و به مقام قرب الهی نائل نمی شویم بلکه باید امداد غیبی و کمک به فریادمان برسد.

 

_ ما در روایات داریم که هفتادهزار حجاب در برابر چشمان انسان می باشد. علاوه بر حجاب های ظلمانی، حجاب های نورانی هم وجود دارد.ما اگر بخواهیم به خدا و قرب الی الله برسیم باید حجاب های ظلمانی را کنار بزنیم.

 

_ حجاب های ظلمانی همین گناهان کبیره و گناهان صغیره می باشد. کسی که نمازش درست باشد بقیه کارهایش هم درست می شود. اگر موفق شدیم حجاب های ظلمانی را کنار بزنیم به حجاب های نورانی می رسیم که از نماز و گریه بر اباعبدالله و نماز شب باید استغفار کنیم.

 

_ راه رسیدن به قرب الی الله همین کارهای مستحبی است که خداوند انها را سرمایه قرار می دهد و نواقصتان را برطرف کنید. دستگاه اهل بیت سود آور و مطمئن است. 

 

_ شخصی صاحب این نکات است که بگردد که راه کاری را پیدا کند و بتواند عقب افتادگی های خود را جبران کند. خدای علی اعلی سرمایه را می دهد و سود چندین برابر را به انسان می دهد. خدا اهل معامله است. خدا از مؤمنین هم جانهایشان و هم اموالشان را می خرد.

 

_ در بعضی از روایات برای بعضی از لیالی فضیلت هایی را بیان کردند که با عقول معمولی سازگار نیست و با عقول خرد سازگاری می کند.

 

_ زیارت اباعبدالله این قدر فضیلت دارد که در روایت است که خدا در روز عرفه اول به زوار کربلا نگاه می کند و بعد به زوار صحرای عرفات نگاه می کند. کسی که به کربلا می رود و به زیارت اباعبدالله می رود جز حلال زاده نیست.با زیارت اباعبدالله الحسین به مقامات بلند می رسیم.

چند ویژگی از اختصاصات اباعبدالله است که خدا به ایشان داده است یکی از این اختصاصات این است که کسی که به زیارت اباعبدالله می رود جز عمرش محسوب نمی شود.

 

_ هر کس زیارت کند اباعبدالله الحسین را آثاری دارد که عبارتند از زائر ابا عبدالله همسایه اهل بیت در بهشت است. هر کس که گریه بر امام حسین کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را می بخشد. کسی که اباعبدالله را زیارت می کند میل به گناه ندارد.