حجت الاسلام میرباقری: با یک ایراد همه خوبی ها را زیر سؤال نبرید

نکاتی از سخنان حجت الاسلام میرباقری را بخوانید؛

 

_ حسن بن بشار از اصحاب امام رضا می گوید که من وارد مسجد کوفه شدم دیدم نهصد شیخ نشسته و مباحثه می کنند و حرفهایشان را با سند از امام باقر و امام صادق می گویند. با زبان به راحتی می گوییم که سی هزار حدیث اما این ها موارد کمی نیست.

 

_ ابن شهر آشوب می گوید که در فرزندان امام حسین(ع) و امام حسن(ع) مانند امام باقر(ع) در تفسیر و تحلیل و فتوا که این همه مطلب نقل شده باشد نداریم. و کار فرزندش امام صادق(ع) به جایی رسید که دانشگاه اهل بیت را تأسیس کرده است.

 

_ فقط شش هزار رساله علمی از شاگردان امام باقر و امام صادق علیهماالسلام ثبت شده است و چه مقدار از این رساله ها بوده که ثبت نشده و از بین رفته است.

 

_ امام باقر فرمودند که شرق و غرب عالم را بگردید دانش ناب و شفاف و صحیح را پیدا نمی کنید مگر در خانه ما. علمی که هیچ ضرر و زیانی در آن نیست و کامل است علم اهل بیت است. البته آنها هم کلامی را از خود نمی گفتند مگر این که مستند به آیات قرآن کریم. نباید از خود حرف بزنیم و این باطل است و انسان را نمی تواند هدایت کند. کلام هایی که مستند به آیات و قرآن کریم نباشد باطل است.

 

_ بسیاری از مضرات علمی را امام باقر برای مردم و دیگران بیان کرده اند. امام باقر برای سعادت و خوشبختی ما هم روایاتی را دارند.این روایات بسیار برای زندگی مهم است. 

 

_ با اطاعت از خدا، به مقام قرب الهی می رسید. هر کس که اطاعت از خدا کند این دوست اهل بیت است. هر کس گناه و معصیت خدا را می کند محبت خدا نمی تواند در او کارساز باشد. شیعه کسی است که از خدا اطاعت می کند و اهل ورع و تلاش است و وفادار است. شیعه اهل امانت داری و زهد و عبادت است. دوستان اهل بیت باید خیلی مراقب خود باشند.

 

_ امام باقر می فرماید خوشبختی دنیا در این دو کلمه جمع شده است. همه خوشبختی شما در این است که دو سوم زندگی باید باهوش باشی و مواظب کارهایت در زندگی باشی. کلاه سرت نرود و فریبت ندهند و یک سوم هم در زندگی اهل تفاهم باش.با یک ایراد همه خوبی ها را زیر سؤال نبرید. در تربیت فرزند اگر دائم بخواهید تذکر بدهید شخصیت شما اثربخش نخواهد بود.