شهادت امام محمدباقر(ع)،غلامرضا سازگارا
تاريخ : پنج شنبه 10 مهر 1393 | | نویسنده : گمنام

 

کسی که بود شکافندۀ تمام علوم

 

هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم

 

سر تو باد سلامت ایا رسول الله

 

وصِّی پنجم تو کشته شد ولی مظلوم

 

گهی به زخم زبان قلب حضرتش خستند

 

گهی به خانه اش از کینه خصم برد هجوم

 

بسان مادر و آباء رنج دیدۀ خویش

 

همیشه بود زحقّ و حقوق خود محروم

 

به غربت علی و خاندان اوسوگند

 

امام ما زجهان رفت با دلی مغموم

 

هماره قصّۀ مظلومی اش بخاک بقیع

 

بود زغربت قبرش برای ما معلوم

 

زدردهای نهانی که بود در دل او

 

کسی نداشت خبر غیر خالق قیّوم

 

حیات او همه با درد و رنج و غصّه گذشت

 

که بود ظلم به اولاد مصطفی مرسوم

 

نه طاقت است زبان را به وصف غم هایش

 

نه قدرت است قلم را مه تا کند مرقوم

 

بگو به امّت اسلام، این سخن (میثم)

 

به مرگ حضرت باقر یتیم گشت علوم