برد موشک‌های‌ ایران‌ از زبان جانشین‌ فرمانده‌ سپاه
تاريخ : شنبه 6 خرداد 1391 | | نویسنده : گمنام

به گزارش مهر، سردار حسین سلامی در مراسم شب خاطره سردار شهید حسن تهرانی مقدم در تالار اندیشه حوزه هنری با بیان اینکه در آسمان رویاهای این شهید شکست بزرگ ترین امپراتوری زمین و زمان کار بسیار آسانی بود، گفت: تراز ارتفاع تفکر این مرد بزرگ پیمودن قله های به ظاهر ناممکن در عالم بود.

وی افزود: حسن تهرانی مقدم از معدود افرادی بود که اقتدار کلمه غیر ممکن را شکست. وی فاتح قله ها و فاتح قلب ها بود. شاخسار تفکر و اندیشه او در آسمان سیر می کرد و عمل او در خاک بود.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه جنبه های ظریف و لطیف شخصیت اوست که عظمتش را دست نیافتنی کرد، گفت: هم اکنون هیچ پایگاهی در منطقه نیست که خارج ازتیررس آتش موشک های الهام یافته از تفکر شهید تهرانی مقدم نباشد و همه پایگاهها در تیررس ما قرار دارند. امروز تن آمریکایی ها و صهیونیست ها هنگامی که موشک های این قهرمان به غرش در می آید می لرزد.

سلامی تاکید کرد: چیزی که تهرانی مقدم را با عظمت می کند این است که او با وجود همه خلاقیت ها و توفیق ها هیچ چیزی را به نام خود ثبت نمی کرد و تلاشش این بود که گمنام ترین فرد باشد. او همواره پشت موفقیت ها گمنام می ماند.

وی تصریح کرد: حسن هرگز از شکست ها ناامید نمی شد و بر پایه شکست ها موفقیت های آینده را می ساخت و مصمم تر می شد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: بزرگی های ظاهری در نظر حسن حقیر بود چرا که در مکتب امام در س های خود را آموخته بود در عین حال با وجود همه عظمت هایی که داشت خاکی و شوخ طبع هم بود و مدام می خندید و لطیفه تعریف می کرد. هر کسی با او بود خسته نمی شد و این توانایی را داشت که افراد را 24 ساعته به خدمت بگیرد.

سلامی با بیان اینکه سردار حسن تهرانی مقدم انسانی آرمانی بود که قدرت هم آرمان کردن همه با خود را داشت، گفت: وی در بسیج افراد اسطوره بود.

وی ادامه داد: سردار حسن تهرانی مقدم تجسم واژه های عظیمی مانند شجاعت، اراده، امید، تدبیر بود و در اوج همه آنها قرار داشت. آنچه در هیبت ظاهری شخصیت و رفتار او بود در شخصیت معنوی او هم هویدا بود.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه معتقدم حسن شهید به دنیا آمده بود، گفت: هیچ جیزی جز شهادت که تجلی همه شخصیت ها در انسان است در او وجود نداشت. ایشان شخصیتی بود که به سرعت تکثیر می شد و سیال بود.

سلامی با اشاره به اینکه سردار حسن تهرانی مقدم همه را جذب می کرد، گفت: ایشان در عین حال سخت گیر، جدی و سخت کوش و مبتکر بود. این شهید بزرگوار می تواند الگوی کاملی برای هر انسان باشد. تهرانی مقدم دانشمندی بود که افقهای بزرگی از علم و فناوری را طی کرده بود و همطراز دانشمندان بزرگ جهان پیش می رفت.

وی با بیان اینکه سردار حسن تهرانی مقدم در تولید ایده ممتاز بود، گفت: این شهید توانست موشک بالستیک زمین به زمین را به زمین به هوا تبدیل کند که این ابتکار از هیچ دانشمندی به جز وی بر نمی آید.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هنر سردار حسن تهرانی مقدم این بود که شهادت را زنده کرد، گفت: او توانست دانشمندان گمنام زیادی همانند خود تربیت کند که راه او را با صلابیت ادامه می دهند.